تقاضای سه ساله شدن دوره تخصصی کودکان

جناب آقای دکتر هاشمی 
استاد و مقام عالی وزارت
سلام علیکم
در ابتدا جا دارد به عنوان سربازان عرصه سلامت در سراسر کشور مراتب سپاسگزاری خود را بابت تلاشهای مستمرحضرتعالی در سالیان اخیر تقدیمتان نماییم .
استاد معظم اینجانبان دستیاران کودکان سراسر کشور میباشیم که افزون بر یک هزار نفر پزشک میباشند .
مستحضر میباشید مطابق هشتادودومین نشست دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی مقرر گردیده طب نوجوان وجوان نیز در حیطه عملیات گروه متخصصین کودکان منضم گردیده و دانشگاه های سراسر کشور را در ضرب الاجلی دو و سه ساله ملزم به فراهم آوردن سازوکارهای این عملیات نموده و بطور مثال دانشگاهها ملزم بوده اند تا بهمن ماه ۹۶ کلینکهای تخصصی و سرپایی را در بیمارستان های کودکان راه اندازی کرده باشند و نیز درصورت ضرورت بستری بیماران در بخشهای درمان بستر بایستی دانشگاه ها بخشهای مجزای دخترانه و پسرانه را تا بهمن ماه ۹۷ احداث و تجهیز کرده باشند.
این تجهیز فقط مشمول اصلاحات ساختمانی و تجهیزات پزشکی نیست بلکه دانشگاه ها بایستی به لحاظ تامین و جذب مدرسین ذی ارتباط با طب جوان و همزمان با توسعه زیرساخت های درمانی اتفاق می افتاد .
لیک نیک مستحضر می باشید که متاسفانه در سالیان اخیر به لحاظ تنگناهای اقتصادی ( از جمله عدم همکاری سازمان های بیمه گر) , در هیچیک از دانشگاه های کشور نه فقط این اصلاح ساختار ها اتفاق نیافتاده بلکه ترمیم نیروهای تخصصی و فوق تخصصی برای این مضائق بیشتر به یک محال می ماند !.
و نیز چشم اندازی در جهت اصلاح این ساختارها در سالهای آتی متصور نیست .
از سویی دانشگاه ها در جهت تامین متخصصین کودکان در شهرستان های تابعه ناگزیر اقدام به اعزام این دستیاران(دستیار!) نموده اند .
پس عملا چهار سالگی تربیت دستیاران کودکان یعنی نیروی بسیار ارزان متخصص شهرستان ها بدون دریافت کوچکترین پکیج آموزشی نوجوان و جوان ! .

استاد معظم و مقام عالی وزارت
در ذیل نامه , امضاء بیش از ۷۰۰ تن از دستیاران زحمتکش کودکان تقدیم و همگی از حضرتعالی و اعضاء محترم دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی خواستاریم طرح بسیار وزین فوق را تا تامین کامل زیر ساخت های آن (اعم از سخت افزاری و نرم افزاری ) معلق اعلام و دستور مساعد در جهت تربیت دوره سه ساله کودکان برای ورودی های ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ و ایضا اخیرصادر فرمایید .
تمام دستیاران کودکان کشور از حمایت حضرتعالی و اعضاء محترم دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در مساعدت توام با شجاعت تان کمال سپاسگزاری را خواهند داشت .

مرداد ماه ۱۳۹۷ .


دکتر آنیتا اخوان خالقی    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize دکتر آنیتا اخوان خالقی to hand over my signature to those who have power on this issue.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.

تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook