برای یک رهبری واحد و یکپارچگی اتحاد مردمی درخواست برگشت شاهزاده به ایران و بدست گرفتن رهبری مردم را داریم

هم میهمان و مردم ایران با توجه به روشدن دست حکومت که برای حفظ نظام اسلامی حاضر به هرکاری هست و هرکسی را که لازم باشد قربانی این سیتم کثیف و ظالم میکند و با توجه به حرکت های اعتراضی مردم در گوشه و کنار ایران که برقم تلاش بسیار نتیجه کارآمدی نداشته و برای بثمر رسیدن این حرکتها و جلوگیری از اتلاف زمان و ندادن فرصت های بیشتری به این نظام بیمار لازمست که کلیه مردم به یک اتحاد و یک رهبری واحد برسیم و این فقط در گرو کنار گذاشتن سلیقه های سیاسی و جمع شدن زیر یک پرچم است .

اگر هنوز در وجود خود احساس ایرانی بودن میکنیم و اگر برای آینده خود و فرزندان مان نگرانیم و اگر ایران ویران شده وطن ماست پس برای یکبارهم شده از اختلافات دست برداریم و ریشه این انگل حکومتی را برای همیشه بعد از چهل سال رنج و بدبختی و فشارهای مختلف بخشکانیم. 

امروز این رهبری را بدور از جمهوری خواهی یا سلطنت طلبی میتوان به دستان شاهزاده سپرد و برای برگشت ایشان به وطن و حمایت از اتحاد بزرگ ملی اعلام آمادگی کرد به عنوان یک ایرانی که دقدقه سرزمین پدریم را دارم قبل چنگ انداختن روس و انگلیس و به باد دادن تمامی منابع ملی بدست حکومت اسلامی درخواست دارم تا برای این یکپارچگی دست در دست هم داده و شرایط برگشت شاهزاده را فراهم کنیم.

به امید آزادی ایران و ایجاد دموکراسی برای تمامیت سرزمینمان 

#شاهزاده#به#ایران#برگرد# 

امضای این دادخواست

By signing, I authorize Alireza Persian to hand over my signature to those who have power on this issue.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.

تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook