درخواست رسیدگی به حقوق عرصه دانشجویان مامایی علوم پزشکی اصفهان

به نام خدا
دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان شهریور ماه 1397

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سرکار خانم دکتر چنگیز
با سلام
موضوع: حقوق کارآموزی در عرصه برای دانشجویان مامایی
با احترام نظر به آغاز سال جدید تحصیلی و تلاش همه جانبه‌ی علمی و عملی دانشجویان مامایی در طی دوران کارآموزی اعم از مراقبت و همراهی مادران باردار حین، پیش و پس از زایمان؛ استفاده از روش‌های علمی کاهش و تسریع زایمان مانند رفلکسولوژی، رایحه درمانی، ماساژ درمانی و...؛ دارودرمانی در کلیه بخش‌های مربوطه؛ شیفت های مداوم خارج از برنامه‌ی تحصیلی در جهت پر کردن لیست آمار زایمانی و... که همگی در جهت افزایش کیفیت مراقبت از مادر و نوزاد و کمک به همکاران مامایی در بیمارستان‌های آموزشی می‌باشند؛ خواهشمند است در صورت صلاحدید جنابعالی و جهت افزایش انگیزه و روحیه تلاش و همکاری هرچه بیشتر دانشجویان، مبلغی هرچند ناچیز تحت عنوان حقوق کارآموزی در عرصه به دانشجویان مامایی اختصاص فرمایید.
دانشجویان مامایی پیشاپیش کمال تشکر و قدردانی را از لطف و عنایت جنابعالی دارند.


دانشجویان مامایی    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize دانشجویان مامایی to hand over my signature to those who have power on this issue.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.

تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook