تغییر بیشتر حدنصاب قبولی آزمون شفاهی بورد داخلی

با سلام و احترام خدمت هیآت محترم آزمون تخصصی بورد

با توجه به مشکلات متعدد نرم افزاری در آزمون بورد شفاهی گروه داخلی اعم از باز شدن تعدادی از صفحات برای بعضی از افراد،قابل انتخاب نبودن بعضی از گزینه ها،عدم امکان تغییر گزینه در سوالات غدد،عفونی،قلب برخلاف توضیحات ذکر شده قبل از امتحان مبنی بر قابل تغییر بودن آنها،متفاوت بودن پاسخ نرم افزار به جوابهای یکسان و نیز با توجه به تفاوت قابل توجه بین درصد قبول شدگان امسال در مقایسه با سالهای گذشته حتی پس از تغییر حدنصاب قبولی،خواهشمندیم مساعدت فرموده و در صورت امکان نسبت به تغییر مجدد حد نصاب دستور فرمایید

با سپاس فراوان


افراد شرکت کننده در آزمون شفاهی بورد داخلی ۹۷    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize افراد شرکت کننده در آزمون شفاهی بورد داخلی ۹۷ to hand over my signature to those who have power on this issue.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.

تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook