نامه اعتراض دندانپزشکان هرمزگان مبنی بر عدم تامین تجهیزات و مواد مصرفی از سوی شبکه بهداشت مربوطه

بسمه تعالی 

اداره بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت؛درمان و آموزش پزشکی

جناب اقای دکتر صمد زاده

باعرض سلام و احترام :

احتراماجمعی از دندانپزشکان طرحی و قراردادی شاغل در استان هرمزگان مراتب اعتراض خود را نسبت به تامین وسایل و تجهیزات دندانپزشکی اعلام می داریم.

باتوجه به دستورالعمل نسخه 18 قرارداد بیمه روستایی شبکه ی بهداشت و درمان مربوطه موظف به تامین تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز و همچنین تعمیر یونیت و تجهیزات دندانپزشکی می باشد.

با توجه به پیگیری های مکرر ولی بدون نتیجه دندانپزشکان شبکه بندرعباس،قریب به حدود 3 ماه می باشد که هیچ خریداری از سوی شبکه بهداشت مربوطه انجام نگرفته است ( وسایلی از جمله کارپول بی حسی، آب مقطر، دستکش، کامپوزیت ،اچ ،باند و آمالگام  ) و همچنین تعمیر و سرویس وسایل  ،دندانپزشکان را با مشکل جدی روبرو کرده است.بطوری که اینجانبان قادر به انجام خدمات روتین دندانپزشکی نمی باشیم

لذا از شما خواستارم با توجه به لطف و عنایت همیشگیتان دستورات لازم را مبذول بفرمائید.

با تشکر از حسن شما


سعیده دارشی    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize سعیده دارشی to hand over my signature to those who have power on this issue.


یا

تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook