احقاق حق مالباختگان شرکت برج های سفید شفق

 

باسلام واحترام معروض میداریم اینجانبان امضا کننده نامه حدود ۱۵سال پیش قرار دادی با شرکتی بنام برجهای سفید شفق منعقد نمودیم که متاسفانه‌ رئیس واعضا آن شرکت مبالغی بابت تهیه منزل مسکونی از تعدای حدود ۵۰۰نفر دریافت وشرکت اقدام به کلاهبرداری نمود،وپیگرد قانونی قرار گرفت که پرونده آن بشماره۱۵۳/۷۸ در شعبه پنجم اجرای احکام کیفری دادگستری کرج مفتوح میباشد.
از جنابعالی استدعا داریم با توجه به عدم پیگیری قوه قضائیه واتلاف وقت امر مقرر فرمایید اقدامات شایسته نسبت به اجرای حکم صادره مبذول گردد,باتوجه به اینکه کلاهبرداران در حال حاضر بدون رضایت شکات ازاد گردیده اند..


مالباختگان شرکت برجهای سفید شفق    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize مالباختگان شرکت برجهای سفید شفق to hand over my signature to those who have power on this issue.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.

تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook