مشکلات دندانپزشکان شبکه بندرعباس

بسمه تعالی
ریاست محترم شبکه بهداشت شهرستان بندرعباس
باعرض سلام و احترام
احتراما به استحضار میرساند اینجانبان دندانپزشکان قرادادی و طرحی بیمه روستایی در چند ماه اخیر با مشکلات زیادی روبرو بوده ایم که از قرار زیر می باشد.
1.پرداخت با تاخیر حقوق و عملکرد دندان پزشکان
2.عدم خرید وسایل و مواد بی حسی

همانطور که مستحضرهستید حقوق دندانپزشکان براساس عملکردشان می باشد و در پایان هر ماه زمان خدمات انجام شده محاسبه و یکم اول هر ماه آمار عملکرد انجام شده توسط دندانپزشک تحویل واحد دهان و دندان داده می شود و پس از تائید به واحد ستاد گسترش و نهایتا به امور مالی فرستاده می شود که تا پنجم هر ماه طبق دستورالعمل نسخه 18 بیمه روستایی و همچنین مانند سایر پرسنل ، پزشکان ، ماما و...باید پرداخت گردد. 

منتهی این روند در چند ماه اخیر به صورت قابل توجهی تاخیر داشته،به طور مثال حقوق عملکرد شهریور دندانپزشکان هنوز پرداخت نشده است.

پیگیری علت  این موضع از سمت ستاد گسترش بی نتیجه مانده است لذا از جنابعالی خواهشمندیم با توجه به دقت و حسن توجهتان این موضوع را پیگیری بفرمایید.

2_در مورد خرید وسایل نیز همانطور که مستحضرید دندانپزشکان با مشکل نبود بی حسی مواجهند و این اشکال در خرید بی حسی عملا انجام اکثر کارهای دندانپزشکی را مختل کرده است و نیز همچنین سایر مواد دندانپزشکی که با توجه به لطف جنابعالی خرید وسایل نسبت به چند ماه اخیر بهبود پیدا کرده است ولی باز به اندازه تمام مراکز نمی باشد و هنوز بعضی از مراکز با کمبود مواد و وسایل مواجه هستند،لذا از جنابعالی خواهشمندیم این موضوعات مطرح شده را پیگیری و دستورات لازم را مبذول بفرمایید.

با تشکر از حسن توجهتان


سعیده دارشی    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize سعیده دارشی to hand over my signature to those who have power on this issue.


یا

تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook