درخواست توجه به مشكلات متخصصين سهميه مناطق محروم

جناب اقاي دكتر نمكي سرپرست محترم
  وزارت بهداشت
با سلام
احتراما اينجانبان جمعي ازمتخصصين سهميه مناطق محروم
با توجه به اينكه براي قبولي در رشته خود حداقل ٨٥٪‏نمره رشته محل قبولي رو اورده بوديم و بيشتر ماحتي با نمره نزديكتري با قبولي ازاد قبول شده ايم خواهشمنديم به موارد زير توجه بفرماييد:

١)به دليل نبود كد رشته جدا براي پذيرش در آن رشته محل به صورت آزاد يا محروم ، ظلم بزرگي به ماشد .حتي بسياري از ما مي توانستيم بانمره قبولي در شهر محرومتر در همان رشته به صورت ازاد قبول شويم، ونمره قبولي بسياري از  اينجانبان از كساني كه به عنوان ذخيره در همان رشته محل قبول شده اند بالاتر بوده است.

٢)متاسفانه برخورد برخی از مسئولين وزارت بهداشت با سهمیه مناطق محروم به گونه ایست که صلاحیت علمی اینجانبان را برای ورود به رشته های مذکور زیر سوال برده است و ازاینجانبان به عنوان كساني كه با رتبه ٣ برابر سهمیه ازاد قبول شده اند ياد ميكنند (فیلم منتشر شده در فضای مجازی از یکی از معاونین ارشد وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی گویای این مسئله می باشد).این در حالیست که بسیاری ازفارغ التحصيلان سهميه مناطق محروم موفق به قبولي در بورد يا حتي كسب رتبه های برتر بورد شده اند وکلیه داوطلبان حداقل ٨٥٪‏نمره همان رشته محل را اخذ کرده اند.

٣)ما خواستار دريافت كارنامه قبولي هستيم بر خلاف روال سال های قبل، متأسفانه درسال ٩٣به دلايل نامعلوم كارنامه علمی به داوطلب ارائه نشده است و نمره آخرین فرد قبولی در سهمیه آزاد مشخص نشده است.این در حالیست که کارنامه علمی داوطلب و نمره آخر فرد قبولی در هر رشته می تواند بسیاری از ابهامات در زمینه پذیرش در رشته را از بین ببرد.

٤) در دفترچه انتخاب رشته سال 93 هیچگونه اشاره مستقیمی از عدم اعمال ضریب بر سنوات دوره طرح و كم نشدن مدت طرح دوران عمومي و محدودیت زمانی جهت جذب بعنوان هییت علمی نشده است واین امر بسیاری از داوطلبان را برای استفاده ازاین سهمیه به اشتباه انداخته است.
لذا از آن مقام محترم خواهشمندیم با توجه به حقوق شهروندی ، سخنان اینجانبان را نیز همانند سایر پذیرش شدگان شنیده واقدامات ودستورات لازم مبنی بر موارد بالا را مبذول بفرمایید

با تشكر فراوان

جمعي از متخصصين سهميه مناطق محروم


جمعي از متخصصين سهميه محروم    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize جمعي از متخصصين سهميه محروم to hand over my signature to those who have power on this issue.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.

تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook