ابلاغ عزل و عدم صلاحیت نمایندگان اعضای بازنشسته ارتش در کانون بازنشستگان آجا

فراخوان اعضای کانون بازنشستگان آجا

اینجانبان امضاء کنندگان ذیل، از پیش کسوتان و کهنه سربازان ارتش جمهوری اسلامی ایران وعضو کانون آجا عدم رضایت قاطع و اعتراض خود را با امضاء این کارزار نسبت به عملکرد اعضای فعلی کانون که تخلف آشکار از مفاد اساسنامه مورخ 1392 که مدت نمایندگان مجمع عمومی( کانونهای استان ها مستقر در تهران) را برای یک دوره سه ساله معین کرده است  که در هر حالت و وضعیت نمایندگان به هیچ وجه اختیار ازدیاد مدت نمایندگی خود پس از انقضای مدت نمایندگی( سه سال ) را نداشته و چنین اذنی از سوی اعضای محترم بازنشسته نیز به آنان اعطا نگردیده است اعلام می داریم.
بنابراین هر نوع تغییر پس از اتمام مدت نمایندگی(سه سال) به بهانه و دلایل موهوم، نوعا سوء استفاده از موقعیت و تقلب نسبت به قانون و عدم رعایت مصلحت موکلین و اعضا با توجه به موازین قانونی و بررسی در جزییات اعمال انجام شده مصداق بارزی است که از آن برداشت مجرمانه می شود که این معضل موجب ناخشنودی و اعتراضات عدیده از سوی بازنشستگان گردیده است.
با عنایت به موارد فوق ما بازنشستگان آجا خواهان عزل نمایندگان غیر قانونی فعلی و تعیین اعضای جدید برابر نظر وکلای منتخب (در گروه تثبیت مایملک) از طریق مجاری قانونی می باشیم.لوگوی_شهاب.jpeg


کانون بازنشستگان آجا    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize کانون بازنشستگان آجا to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. برای اطمینان از دریافت ایمیل های ما لطفاً info@petitions.net را به دفترچه آدرس یا لیست ارسال کننده های امن اضافه کنید.

لطفاً‌ توجه داشته باشید که با پاسخ به این پیام نمی‌توانید امضای خود را تایید نمایید.