محبوب ترین دادخواست ها در سال 2019 - ایران

همیشه | 24 hours | 7 days | 30 days | Last month | 12 ماه | This year (2023) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

نامه مطالبات جامعه مامایی ایران، شماره 3: بیمه خدمات مامایی

ایجاد شده: 2016-08-22 Statistics

مشکلات تاسیس کلینیک های فیزیوتراپی در ایران

ایجاد شده: 2016-08-09 Statistics

اعتراض فیزیوتراپیست ها به اجرایی نشدن دکترای حرفه ای فیزیوتراپی

ایجاد شده: 2016-06-17 Statistics

پرداخت پاداش بازنشستگي اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي علوم پزشكي

ایجاد شده: 2018-12-29 Statistics

مراتب قدر دانی دستیاران رشته کودکان از وزیر محترم بهداشت

ایجاد شده: 2018-12-10 Statistics

اعتراض جامعه دامپزشکی به پذیرش بی رویه دانشجو در دانشگاهها

ایجاد شده: 2018-10-23 Statistics

درخواست اعتراضی پزشکان ضریب کا 97

ایجاد شده: 2018-09-21 Statistics

بیانیه حمایت از تصمیم وزیر آموزش و پرورش برای حذف آزمون‌های دوره دبستان، کتاب‌های کمک درسی و تکالیف نوروز

ایجاد شده: 2018-02-21 Statistics

اعتراض به بخشنامه جدید معاونت درمان در خصوص عدم استفاده از سونوگرافی توسط متخصصین زنان

ایجاد شده: 2018-02-19 Statistics

اعتراض به سهمیه های آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی

ایجاد شده: 2018-01-24 Statistics

کمپین جمع آوری امضا جهت تغییر تعرفه های غیر منصفانه اینترنت

ایجاد شده: 2018-01-17 Statistics

Dastyari44vazir

ایجاد شده: 2017-06-02 Statistics

بیانیه جمعی از کنشگران سیاسی و مدنی در همبستگی با مقاومت روژاوا / Statement of Solidarity with Rojav

ایجاد شده: 2016-09-07 Statistics

اعتراض به خدمت اجباری سربازی در ایران

ایجاد شده: 2014-05-16 Statistics

مطالبه پرداخت حقوق قانونی سربازان

ایجاد شده: 2019-12-28 Statistics

درخواست دستیاران کودکان ورودی ۹۴ از جناب آقای دکتر لاریجانی

ایجاد شده: 2018-12-17 Statistics

دادخواست دانشجویان دندانپزشکی ایران در مورد احیا طرح بهداشتکار از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

ایجاد شده: 2018-03-15 Statistics

رسیدگی به مشکلات دندانپزشکان مجری طرح تحول سلامت

ایجاد شده: 2017-05-30 Statistics

نامه مطالبات جامعه مامایی ایران، شماره 2: مراقب سلامت

ایجاد شده: 2016-08-21 Statistics

حمایت از محیط زیست ایران

ایجاد شده: 2015-11-01 Statistics