بیانیه حمایت از تصمیم وزیر آموزش و پرورش برای حذف آزمون‌های دوره دبستان، کتاب‌های کمک درسی و تکالیف نوروز

تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...
Facebook