نامه درخواست عذر خواهی رئیس جمهور از پزشکان در خصوص سخنان اخیر در مجلس

تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 فرد معرفی می کنیم.

بیشتر بدانید...