لزوم حمایت موثر سازمان نظام پرستاری از پرستاران زحمت کش

 

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر دالوندی
ریاست محترم سازمان نظام پرستاری کشور
احتراما همانگونه که مستحضرید تعاونی نظام پرستاری از ابتدا با نامه نگاری های آن سازمان محترم بنا نهاده شد و در ساختمان آن سازمان نیز شروع به فعالیت نمود. هیات مدیره تعاونی یاد شده نیز متشکل از معاونین محترم نظام پرستاری می باشند.  از سویی تمامی پیامک ها و اطلاعیه ها نیز تحت عنوان نظام پرستاری ارسال می شد و پیوسته نام نظام پرستاری اعتبار بخش فعالیت های تعاونی شده بود تا جایی که برای تداوم عضویت در تعاونی، تمدید اعتبار کارت نظام پرستاری شرط بود.
یقینا این همه اقدامات از تاسیس نهاد مالی تحت عنوان تعاونی و اعتبار بخشی به آن به منظور مساعدت مالی به قشر زحمت کش پرستاران در سایه تقویت روحیه تعاون بوده است.
حال که تعاونی به دلیل تخلفات یا قصور احتمالی متولیانش (که البته مستلزم اعلام نظر قطعی موسسه حسابرسی و نهادهای مسئول مربوطه می باشد)، امکان پرداخت وام های وعده داده شده را نداشته و از همه مهمتر عودت اصل سپرده ها و سهام اعضاء را بدون هیچگونه ضمانتی به حداقل یکسال پس از زمان سپرده گذاری موکول می نماید، بر آن شدیم تا لزوم ورود موثر نظام پرستاری و اتخاذ تدابیر لازم برای بازگشت به روال عادی فعالیت تعاونی که حاصل یک عمر فعالیت پرستاران زحمت کش را در معرض نابودی قرار داده، یاد آور شویم. چرا که قویا معتقدیم حل این مشکل کاملا بصورت درون سازمانی و با مساعدت و هماهنگی بین مسئولین دلسوز وزارتخانه های مربوطه(بهداشت و تعاون) عملیاتی می باشد.
لذا ما امضا کنندگان ذیل خواهشمندیم با توجه به مشکلات  عدیده مالی و خانوادگی متاثر از عدم پرداخت وام و عودت سپرده، در اسرع وقت به هر طریق ممکن سازمان نظام پرستاری یا سایر نهادهای ذیربط به نمایندگی از پرستاران استان تهران ورود نموده وضمن بررسی موضوع و اتخاذ راهکارهایی برای پرداخت وام و یا عودت سریع سپرده ها، از کلیه متخلفین یا قاصرین در هر لباس و سمتی از تعاونی شکایت به عمل آورده و برخورد نمایند.

رونوشت:
معاونت محترم  پرستاری مفام محترم وزارت بهداشت و درمان جهت صدور دستورات لازم به مبادی ذیربط جهت پیگیری موضوع
معاونت محترم تعاون مقام محترم وزارت تعاون جهت استحضار

ریاست محترم هیات مدیره نظام پرستاری تهران جهت صدور دستورات لازم جهت مساعدت

 

امضای این دادخواست

By signing, I authorize فریده قرهی to hand over my signature to those who have power on this issue.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.

تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook