اعتراض به افزایش غیر معقولانه شهریه دانشجویان پردیس

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت های امناء وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

با سلام و آرزوی توفیقات روز افزون 

احتراما به استحضار میرساند امضا کنندگان ذیل از دانشجویان رشته های پزشکی ، دندان پزشکی و داروسازی پردیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مراتب نگرانی و نارضایتی خود را مبنی بر افزایش ناگهانی و خارج از قانون شهریه را با توجه به قوانین مصوب دانشگاه بین الملل ( افزایش ۵ تا ۱۵ درصدی شهریه بصورت سالانه) را اعلام مینمایند . با توجه به مصوبه جدید وزارت بهداشت مبنی بر اعلام شهریه های جدید افزایش ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی شهریه های جدید قابل پرداخت توسط هیچ یک از دانشجویان این دانشگاه نمیباشد و این امر مضاف بر این است که هر ترم هزینه های هنگفت بیمار و خرید وسایل و تجهیزات ، شهریه های سنگینی را برای دانشجویان این دانشگاه به همراه دارد و علی رغم این حجم از پرداختی امکانات دانشگاه حتی از دید نمایندگان خود وزارت بهداشت نیز در سطح بسیار پایینی گزارش شده است 

لذا از آن مقام درخواست رسیدگی فوری و مساعدت لازم جهت جلوگیری از این شهریه های نامتعارف را می نماییم 


دانشجوی پردیس    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize دانشجوی پردیس to hand over my signature to those who have power on this issue.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.

تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook