محبوب ترین دادخواست ها در سال 2018 - ایران

همیشه | 24 hours | 7 days | 30 days | Last month | 12 ماه | This year (2023) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

درخواست تشکیل مجمع فوق العاده

ایجاد شده: 2018-04-12 Statistics

نامه مطالبات جامعه مامایی ایران، شماره 3: بیمه خدمات مامایی

ایجاد شده: 2016-08-22 Statistics

کاهش مدت طرح رشته پوست

ایجاد شده: 2018-11-09 Statistics

تغییر بیشتر حدنصاب قبولی آزمون شفاهی بورد داخلی

ایجاد شده: 2018-09-10 Statistics

درخواست دستیاران کودکان ورودی ۹۴ از جناب آقای دکتر لاریجانی

ایجاد شده: 2018-12-17 Statistics

اعتراض به تغییر ناگهانی درصد نسبت مصاحبه و کتبی و کاهش ظرفیت مجاز شادگان امسال وزرات بهداشت

ایجاد شده: 2018-12-16 Statistics

درخواست دستیاران و فارغ التحصیلان رشته ی روانپزشکی جهت برگزاری آزمون بورد تخصصی در بهمن سال 97 طبق تقویم آزمون های وزارت بهداشت

ایجاد شده: 2018-09-19 Statistics

درخواست رسیدگی به حقوق عرصه دانشجویان مامایی علوم پزشکی اصفهان

ایجاد شده: 2018-09-09 Statistics

بازبینی در تعیین حد نصاب قبولی سهمیه های ایثارگران 25% و 5% در آزمون ورودی دانشگاه از 70% به حداقل 80% نمره آخرین فرد قبولی داوطلبان آزاد

ایجاد شده: 2017-11-24 Statistics

درخواست دستیاران کودکان ورودی ۹۴ از وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی

ایجاد شده: 2018-12-10 Statistics

اعتراض دندانپزشکان طرحی و قراردادی نسبت به نحوه واگذاری مراکز استان هرمزگان

ایجاد شده: 2018-09-16 Statistics

درخواست اعلام هر چه زودتر کارنامه علمی و نهایی سی و دومین آزمون دستیاری دندانپزشکی

ایجاد شده: 2018-07-14 Statistics

نامه مطالبات جامعه مامایی ایران، شماره1

ایجاد شده: 2016-01-06 Statistics

اعتراض به شرایط کاری و دریافتی نامناسب دندانپزشکان طرحی و متعهد به خدمت در استان هرمزگان

ایجاد شده: 2018-01-07 Statistics

درخواست توجه به مشكلات متخصصين سهميه مناطق محروم

ایجاد شده: 2018-12-03 Statistics

موافقت با افزایش تراز سهمیه ایثارگران

ایجاد شده: 2018-05-14 Statistics

پرداخت پاداش بازنشستگي اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي علوم پزشكي

ایجاد شده: 2018-12-29 Statistics

ضریب کا خدمات داروسازان

ایجاد شده: 2016-03-05 Statistics

جاسوس انگلیسی باید مجازات شود

ایجاد شده: 2017-12-13 Statistics

حمايت از كاهش بيس كتبي ازمون برد تخصصي رشته داخلي

ایجاد شده: 2018-09-10 Statistics