اعتراض دندانپزشکان طرحی و قراردادی نسبت به نحوه واگذاری مراکز استان هرمزگان

بسمه تعالی

اداره بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکی

 با سلام آقای دکتر صمدزاده

احتراماً جمعی از دندانپزشکان طرحی و قراردادی شاغل در استان هرمزگان، مراتب اعتراض خود را نسبت به نحوه واگذاری واحدهای دندانپزشکی به بخش خصوصی را که توسط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تصویب شده است اعلام میداریم

:با توجه به جلساتی که با معاونت بهداشتی آن دانشگاه داشته ایم مفاد قرارداد جدید به شرح زیر بوده است

 خدمات گروه هدف همچنان به صورت رایگان انجام خواهد گرفت

 تعرفه خدمات سایر افراد به جز گروه هدف حدوداً 2 برابر خواهد شد

 پایان هر ماه پنجاه درصد مجموع درآمد گروه هدف و سایرین ( که در حساب مشخص دانشگاه است ) به دندانپزشکان پرداخت میشود و مابقی آن به عنوان درآمد دانشگاه بابت ارائه محل در نظر گرفته شده است

کلیه هزینه های مواد مصرفی، دستیار، کسورات بیمه و ... به عهده دندانپزشک است

با توجه به این موضوع که تعرفه خدمات دندانپزشکی هم اکنون بسیار پایین تر از عرف جامعه در نظر گرفته شده و نوسانات شدید قیمت ارز که تأثیر مستقیم بر قیمت مواد و وسایل دندانپزشکی میگذارد و همچنین تأخیر در پرداختی دندانپزشکان،  این نحوه واگذاری همراه با کاهش شدید درآمد دندانپزشکان خواهد بود لذا امضا کنندگان این نامه مفاد قرارداد جدید را نپذیرفته و مراتب نگرانی خود را به اداره بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت اعلام میدارد

بنابراین خواهشمند است نسبت به واگذاری مراکز دندانپزشکی، یک فرمت مشخص و مورد تایید وزارتخانه تهیه و به استان ها اعلام شود که در آن حقوق دندانپزشکان نیز به عدالت رعایت شده باشد

با سپاس فراوان از حسن توجه شما


ساسان معصومی    تماس با مؤلف دادخواست