درخواست بستن مرکز شیعه رسالت در هلسینکی

درخواست پشتیبانی و همراهی از سیاستمداران و ملت فنلاند که برایشان حقوق بشر، دموکراسی؛ سکولاریسم  برابری حقوق و جنسیت زن و مرد اهمیت دارد : در راستای  بسته شدن مرکز شیعه رسالت در هلسینکی!

همچنانکه می دانیم، مراکز و مساجد شیعه در کشور های اروپایی، با سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران و دیپلمات های آن در پیوند می باشند؛ این یعنی پیوند و همکاری با رژیمی که در این چند هفته اخیر به کشتار جوانان؛ دانشجویان و شکنجه و زندانی کردن آنها پرداخته و در سرکوب معترضان حتی جان کودکان خردسال را نیز گرفته است. 

از آنجایی که سیاست های جمهوری اسلامی همواره بر پایه سرکوب، ضرب و شتم و ترور بوده است و امروزه بسیاری از مردم آزادی خواه در سراسر جهان نیز برای پشتیبانی ملت ایران و نشان دادن مخالفت خود با سیاست های جمهوری اسلامی تظاهرات و گردهمایی های بی سابقه ای برپا می کنند، جمهوری اسلامی همانند سیاست های سرکوبگرانه درون ایران؛  برای شناسایی و خفه کردن صدای مخالفان ایرانی خود در برون مرز، مزدوران و جاسوسانش را بکار انداخته که مکان استقرار، برنامه ریزی و تبادل اطلاعات آنان با سفارتخانه ها و کنسولگری های جمهوری اسلامی در کشور های گوناگون اروپا، مراکز و مساجد شیعی است. از جمله این مراکز، مرکز شیعه رسالت در هلسینکی می باشد.

ما امضا کنندگان این نامه در راستای دموکراسی خواهی و پشتیبانی از ملت درون ایران از دولت ملی فنلاند خواستار بسته شدن این مرکز جاسوسی جمهوری اسلامی هستیم.

کشور فنلاند همواره پشتیبان حقوق بشر بوده است و آزادی بیان و حقوق بشر برای فنلاندی ها، یک ارزش به حساب می آيد. از اینرو، باز بودن مرکز رسالت هلسینکی که با رژیم خونریز، ضد زن و بچه کش جمهوری اسلامی در پیوند است، با ارزش های گفته شده درباره فنلاند در تضادی آشکار است.

با سپاس از همه امضا کنندگان این درخواست و سپاس ویژه به مقامات سیاسی فنلاندی که به این درخواست توجه می نمایندزن زندگی آزادی


آروین آدریان    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I accept that آروین آدریان will be able to see all the information I provide on this form.

ما آدرس ایمیل شما را به صورت عمومی آنلاین نمایش نخواهیم داد.

ما آدرس ایمیل شما را به صورت عمومی آنلاین نمایش نخواهیم داد.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes: