حمایت از حقوق قانونی شهروند یارسانی جواد احمدی

IMG_20210118_234046_1731.jpg 

بنام حق و عدالت

جوامع در طول تاریخ دارای فرهنگها،زبانها،ادیان و ویژگیهای متفاوتی بوده که قبول تنوع و تفاوت به رشد و شکوفایی انجامیده و هرگونه گفتار و رفتار ناقض اصول انسانی و اخلاقی به کین و نفرت و نتایج نامطلوب منجر شده است.
از هزاره ها پیش کسانی تحت هر نام و عنوانی از قبیل فرمانروا،پیامبر،فیلسوف و....دلسوز بشر بوده و راحتی بشر را خواسته اند همچون آموزگاران والایی عمل کرده اند که با کندن نهال دشمنی و کاشتن درخت دوستی و مهر ،در پی برآوردن کام دل و از میان برداشتن رنج بی شمار بوده اند که نمونه برجسته ای از آن در شعر سعدی بزرگ تجلی یافته که فرموده؛
بنی آدم اعضای یک پیکرن
که در آفرینش ز یک گوهرند
دهه هاست که فرهنگ و اندیشه حقوق بشر در جهان گسترده شده که یکی از اصول بنیادین آن آزادی عقیده است که مستلزم رعایت احترام باورهای دیگران و منع هر گونه گفتار و رفتار ناقض آن اعم از لفظی و شفاهی و عملی و....است که اصول ۱۹و۲۲و۲۳قانون اساسی موید این نظر است.
تاختن به باورها و عقاید دیگران بهر نحو نزد آزادگان و خردمندان امری ناپسند و مذموم است و هم به این دلیل می بینیم که بسیاری از افراد که تعلق به فرهنگ و زبان و دین فردی که مظلوم واقع شده،ندارند نیز به انحائ مختلف ،حمایت خود را اعلام می‌کنند.(ماده ۲۷میثاق حقوق مدنی و سیاسی)
اخیرا فردی از جامعه بزرگ یارسان به نام آقای جواد احمدی که فردی مظلوم و زحمتکش بوده در شهر ساوه برای رسیدگی به اتهام خود به دادسرای شهرستان ساوه احضار و سپس با برخورد ناشایست و دور از شان و همراه با تحقیر به مذهب و رخسار وی توسط بازپرس پرونده آقای عباس زین العابدین مواجه شده و علیرغم صدور قرار کفالت و آمادگی جهت معرفی کفیل، و با دستور بازپرس پرونده و همراه با تهدید ایشان راهی زندان ساوه شده و متاسفانه مامورین و مقامات زندان مرکزی ساوه با آمریت بازپرس مذکور بر خلاف اصول انسانی و اعتقادی و در عملکردی فراتر و خارج از حدود وظایف اقدام به زدن سبیل نامبرده نموده اند در حالیکه ایشان اعلام کرده که اهل حق بوده و نگرفتن سبیل بخشی از واجبات آیین یاری بوده و علیرغم اطلاع متخلفین از وجود حرمت سبیل نزد یارسانیان،چنین اقدام خلاف اخلاقی را مرتکب شده اند.
اقدام به زدن سبیل فرد مذکور علاوه بر تعرض به اعتقادات نامبرده وتوهین عملی به باورها و معنویات ،در زمره اقدامات غیر انسانی و ناقض حقوق بشر و حقوق شهروندی بوده ، در حالیکه مقامات وشخصیتهای ارشد نظام،صریحا و ضمنا رعایت احترام مردم یارسان که جمعیت عظیمی در سراسر کشور هستند را ضروری دانسته اند لذا اینجانبان امضاکنندگان ذیل این طومار اعتراضی،ضمن محکوم کردن اقدامات خلاف اخلاق و خلاف قانون بازپرس و مقامات زندان ساوه و با توجه به‌ اینکه نتیجه این اقدامات باعث به مخاطره افتادن امنیت ملی خواهد شد، تقاضای برخورد شایسته با متخلفین وفق اصل۳۹قانون اساسی و ماده۳۳ منشور حقوق شهروندی را داریم و انتظار داریم نتیجه اقدامات بنحو شایسته و مناسبی در اسرع وقت به اطلاع نمایندگان و مردم یارسان برسد.مجددا تاکید میگردد،اقلیتهای مذهبی حق دارند به میثاق و مذاهب و سلوک خود پایبند باشند اما متاسفانه اقدام متخلفین مصداق بارز توهین به اقوام و اقلیتهای ایرانی و مصداق نفرت پراکنی قومی و مذهبی و هتک حرمت جامعه یارسان بوده و موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم نموده است که برخورد شایسته و عاجل و بازدارندگی و عدم تکرار توسط هر شخص یا مرجعی را مستدعی هستیم. با تشکر جامعه یارسان سراسر کشور


ریاست قوه قضاییه, ریاست جمهوری, دفتر رهبری مجلس شورای اسلامی, دادستان کل کشور, شورای عالی امنیت ملی, معاونت سیاسی امنیتی وزارت کشور, ریاست حفاظت اطلاعات قوه قضاییه وزارت اطلاعات    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I accept that ریاست قوه قضاییه, ریاست جمهوری, دفتر رهبری مجلس شورای اسلامی, دادستان کل کشور, شورای عالی امنیت ملی, معاونت سیاسی امنیتی وزارت کشور, ریاست حفاظت اطلاعات قوه قضاییه وزارت اطلاعات will be able to see all the information I provide on this form.

We will not display your phone number publicly online.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes: