دادخواست علیه ایجاد رعب و وحشت در شهر یوونسو (farsi)

متاسفانه اخیرا شهر یوونسو صحنه حضور نگهبانان خیابانی ای که خود را "فنلاند برای سفید پوستان" مینامند بوده است. این افراد معمولا وابسته به گروههای راست افراطی هستند. پیشتر این شهر شاهد تجربه ی تلخ نژادپرستی، رعب و وحشت، و زخمی عمیق بر حیثیت خود بوده و ما نباید بگذاریم که این تجربه دوباره تکرار شود.

 

ساکنان یوونسو با امضای این دادخواست میخواهند نشان دهند که به همه ی انسانها احترام میگذارند و درهای این شهر بروی همه باز است. با امضای این دادخواست نشان دهید که نمی گذارید شهر زیبایمان قربانی نژادپرستی شود.

تحویل این دادخواست به مقامات مربوطه به عهده ارگان میلا ساا توللا خواهد بود. لطفا این سند را به اشتراک بگذارید.

 

 

دادخواست علیه ایجاد رعب و وحشت در شهر یوونسو

ساکنان شهر یوونسو به خوبی به یاد دارند که اجازه ی رشد به نژادپرستی په تبعاتی در پی دارد. اتفاقات ناخوشایند دهه نود میلادی زخم عمیقی بر ساکنان و حیثیت این شهر وارد کرده است. در آن دوران ما شاهد بودیم که اتفاقات بد با سکوت حل نخواهد شد. تنها با تظاهرات و راهپیمایی هزار نفری سال 1997 بود که مقامات از خواب غفلت بیدار شدند و برای حفظ امنیت شهر و شهروندان اقدام کردند. این حرکت جامعه برای حفظ خود از آن روز تا کنون ادامه داشته است.

متاسفانه نژادپرستی و خشونت بار دیگر چهره ی خود را در یوونسو و کل کشور نشان داده است. از اینرو بسیار مهم است که ما بر علیه هرگونه فعالیت نژادپرستانه، چه در قالب عمل و چه در گفتار، سیاست عدم تحمل در پیش بگیریم. ما باید در مدرسه، خانه، ارگانهای رسمی، مکانهای عمومی و هر جای دیگری این سیاست را اعمال کنیم. امضا کنندگان این دادخواست، چه در قالب افراد و چه موسسات، خواهان حفظ حفظ مدارا، احترام، و تکثر در شهر یوونسو هستند. تنها در چنین صورتی است که شهر ما موفق و رضایت بخش باقی خواهد ماند و شاهد پیشرفت خواهیم بود. ما امضا کنندگان این نامه متعهد حفظ سیاست عدم تحمل نژادپرستی هستیم و از پلیس و مقامات مربوطه میخواهیم که با دخالت سریع خود به اقدامات خشونت آمیز و نژادپرستانه اخیر پایان دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 


Meille saa tulla -kampanja    تماس با مؤلف دادخواست