اردبیل منتظر قطار است...

سلام

بعد از گذشت بیش از دو دهه از وعده راه آهن اردبیل _میانه، هنوز هم که‌ هنوز است قطار به اردبیل نرسیده است. دولت‌های پیاپی با این وعده مردم استان مرزی اردبیل را امیدوار کرده‌اند و برخی نمایندگان ادوار پیشین جلس، با قول‌های تکراری، بر صندلی نمایندگی تکیه زده و این خواست رای دهندگان را فراموش کرده‌اند. 

ما امضا کنندگان ، باشندگان استان اردبیل، از تمامی مردم ایران یاری می‌خواهیم تا صدای ما را رساتر و بلندتر به گوش مسئولین‌ برسانند تا پشتوانه ای باشیم برای مسئولان استانی جهت پیگیری هرچه قدرتمندتر پروژه‌ی راه آهن اردبیل و اتصال آن به مغان عزیز. باور داریم که  اتصال اردبیل به راه آهن سراسری ایران، و امتداد آن تا مغان و اتصال به راه آهن جمهوری آذربایجان، نه تنها تغییر بزرگی در معیشت  و اقتصاد منطقه، بلکه گامی بزرگ در راه توسعه تجارت و گردشگری در کشور پهناورمان خواهد بود. 

به این وسیله، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، وزارت محترم راه و ریاست محترم جمهوری می‌خواهیم که اقدامات فوری و عاجل را، به همراه شفاف سازی و گزارش مستمر از وضعیت پروژه به عمل آورند. ضمنا حمایت قاطعانه خود را از نمایندگان استان اردبیل ، استانداری محترم و دولت در جهت پیگیری مطالباتمان اعلام می داریم.

 

 

امضای این دادخواست

By signing, I authorize Ardabil Railway to hand over my signature to those who have power on this issue.


یا
تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook