اردبیل منتظر قطار است...

سلام

بعد از گذشت بیش از دو دهه از وعده راه آهن اردبیل _میانه، هنوز هم که‌ هنوز است قطار به اردبیل نرسیده است. دولت‌های پیاپی با این وعده مردم استان مرزی اردبیل را امیدوار کرده‌اند و برخی نمایندگان ادوار پیشین جلس، با قول‌های تکراری، بر صندلی نمایندگی تکیه زده و این خواست رای دهندگان را فراموش کرده‌اند. 

ما امضا کنندگان ، باشندگان استان اردبیل، از تمامی مردم ایران یاری می‌خواهیم تا صدای ما را رساتر و بلندتر به گوش مسئولین‌ برسانند تا پشتوانه ای باشیم برای مسئولان استانی جهت پیگیری هرچه قدرتمندتر پروژه‌ی راه آهن اردبیل و اتصال آن به مغان عزیز. باور داریم که  اتصال اردبیل به راه آهن سراسری ایران، و امتداد آن تا مغان و اتصال به راه آهن جمهوری آذربایجان، نه تنها تغییر بزرگی در معیشت  و اقتصاد منطقه، بلکه گامی بزرگ در راه توسعه تجارت و گردشگری در کشور پهناورمان خواهد بود. 

به این وسیله، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، وزارت محترم راه و ریاست محترم جمهوری می‌خواهیم که اقدامات فوری و عاجل را، به همراه شفاف سازی و گزارش مستمر از وضعیت پروژه به عمل آورند. ضمنا حمایت قاطعانه خود را از نمایندگان استان اردبیل ، استانداری محترم و دولت در جهت پیگیری مطالباتمان اعلام می داریم.