اردبیل منتظر قطار است...

تماس با مؤلف دادخواست

This discussion topic has been automatically created of petition اردبیل منتظر قطار است....


Guest

#1

2016-09-08 21:14

اردبیل،شهر روزهای ناتمام

Guest

#2

2016-09-09 05:34

Ardebil teran

Guest

#3

2016-09-09 07:02

عالیست این فکر وطومار

Guest

#4

2016-09-09 07:50

همچنان منتظریم

Guest

#5 خیلی قدیما که میگفتن قراره راه آهن بیاد اردبیل

2016-09-09 08:40


خیلی قدیما که میگفتن قراره راه آهن بیاد اردبیل .

یادش بخیر پدرم اونموقع کارمند راه آهن تهران بود خیلی خوشحال شده بود میگفت انتقال میگیرم اردبیل و از دست این تهران راحت میشم . بنده خدا باز نشست شد خبری از راه آهن نشد الانم که چهار ساله فوت کرده بازم خبری نیست که نیست.


Guest

#6

2016-09-09 09:02

اردبیل قطار می خواهد


Guest

#7

2016-09-09 09:03

روحانی باید رد صلاحیت شود

Guest

#8 تبلیغات

2016-09-09 09:04

تبلیغات ضعیفه همه جا پخش کنه

راه اهن اکبر

#9 قطار اردبیل میانه روحانی دستور داد ایا درست میشه سه سال گذشت ؟

2016-09-09 09:07

نیکزاد میگفت شهریور92سوت قطار میشنویم پنجاه درصد ساخته نشده بود خخخخخخخ تازه خودش وزیر بود !!!!!!!???????? وا مصیبتا مملکت غرق در فساد شده!!!!!

امضا

#10 Re: تبلیغات

2016-09-09 09:09

#8: - تبلیغات 

 کمکمان کنید


Guest

#11

2016-09-09 09:10

اگر راه آهن حق استانهای دیگر است چرا حق ما نیست ما همه ایرانی هستیم و پرچم مقدسمان یکیست .


Guest

#12

2016-09-09 10:26

به راستی بعد دو دهه از شروع کلنگ زنی هنوز چرا این پروژه تموم نمیشه..؟

Guest

#13

2016-09-09 12:58

The first condition for urban development is a railway line.
hhh

#14 :(

2016-09-09 13:55

اخی هاچان اردبیل ده قطار سوتی چالیناجاخ :(  ;( 


Guest

#15

2016-09-09 14:18

عرضه لی مسئول ایستیر.امما حیف

Guest

#16

2016-09-09 14:32

بعلت ضرورت موضوع

Guest

#17

2016-09-09 17:51

قرن ۲۱ هنوز یک استان از قطار محرومه


Guest

#18

2016-09-09 17:55

ياشاسين اردبيل ياشاسين آزربايجان


Guest

#19

2016-09-09 19:14

For rapidly development of Ardabil in iran

Guest

#20

2016-09-09 20:34

کم کردن فاصله ها

Guest

#21

2016-09-09 21:07

ممنون میشیم ما راه آهن میخوایم یا الله یا الله

Guest

#22

2016-09-10 11:16

Because ardabil needs to train

Guest

#23 Re:

2016-09-10 11:35

#1: -  

 


Guest

#24

2016-09-10 11:38

بدبختی ما نخبه های ماست،اردبیل ،سوئیس ایران ،ولی بیچاره شهر من ،محروم از همه چی.

 


Guest

#25 Re: منتظر قطار هستیم هر لحظه

2016-09-10 12:28

#1: -