اعتراض به افزایش دوبرابری پذیرش دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی

جناب آقای دکتر علی لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
باسلام و احترام
بطوریکه مستحضر می‌باشید در روزهای اخیر طرحی دوفوریتی در مجلس جهت افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاههای علوم پزشکی کشور به دو برابر ارائه شده‌است . در این خصوص موارد زیر به استحضار می‌رسد
۱. آموزش صحیح پزشکی نیازمند بسترهای اجرایی فراوانی است مانند اساتید مجرب ؛ آزمایشگاههای بیوشیمی و پاتولوژی ؛ سالنهای تشریح ، بیمارستانهای آموزشی و ... بدیهی است در یکسال امکان دو برابر کردن این زیرساختها وجود ندارد ، لذا قطعا این امر به افت کیفیت آموزشی منجر خواهد شد و نتیجه نهایی آن آسیب به سلامت جامعه می‌باشد.
۲. در سالهای اخیر ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته‌های ع پزشکی حدود دو برابر شده‌است اگر همچنان در برخی نقاط محروم مشکل تامین نیروی متخصص وجود دارد نشاندهنده عدم سودمندی راهکار افزایش ظرفیت در حل مشکل دسترسی است.
۳. تعداد کثیری از دانش‌آموختگان رشته پزشکی اکنون پس از صرف هزینه‌های فراوان جهت آموزششان به اشتغال در غیررشته خود یا مهاجرت اقدام می‌کنند لذا به نظر می‌رسد نظام سلامت بیمار فعلی توان جذب بهینه پزشکان موجود را نیز ندارد. هرچند به نیت خیرخواهانه ارائه دهندگان این طرح ارج می‌نهیم ولی آیا افزودن ظرفیت پذیرش دانشگاهها ریختن آب در ظرف سوراخ نیست؟
۴. دانشجویان فعلی به امید آینده‌ای معقول در تلاش به تحصیلی دشوارند. چنین اقداماتی جز نومیدی و سرخوردگی آنان ثمری نخواهد داشت و اعتراضات فراوان دانشجویان موید این ادعاست . آیا وضعیت فعلی رشته‌های انسانی و مهندسی در انتظار رشته‌های علوم پزشکی است؟ آیا نباید ابتدا نیازسنجی دقیقی صورت گیرد یا صرفا استناد به آمارهای کاملا نادرست نسبت پزشک به جمعیت سایر کشورها کافیست؟ بسیار نگرانیم که تبدیل شدن آینده رشته‌های علوم پزشکی به سراب ، آثار سوء حتی بر انگیزه تحصیلی دانش‌آموزان نیز داشته‌باشد.
امید که عقلانیت و تدبیر فدای احساسات شورانگیز و تعجیل نگردد .
با سپاس و احترام

امضای این دادخواست

By signing, I accept that M.jalali will be able to see all the information I provide on this form.

ما آدرس ایمیل شما را به صورت عمومی آنلاین نمایش نخواهیم داد.

ما آدرس ایمیل شما را به صورت عمومی آنلاین نمایش نخواهیم داد.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes: