تفاهم‌نامه پیشنهادی «شبکه ایرانیاران»برای اجماع مخالفین جمهوری اسلامی و برپایی ایرانی آزاد و آباد

 لوگوی_ایرانیاران.JPG

 

تفاهم‌نامه پیشنهادی برای اجماع مخالفین جمهوری اسلامی و برپایی ایرانی آزاد و آباد

«شبکه ایرانیاران»

 ایران ما، در اندوه و ماتم نشسته است، او نیازمند یاری تک‌تک ماست. آسیب‌ها چنان پیکر او را خراشیده است که اگر به یاری‌اش نشتابیم برای همیشه از دست خواهد رفت. زمان کوتاهی باقی‌مانده است. ما جمعی از نیروهای سکولار دموکرات برخاسته از متن جامعه و نمایندگانی پرمخاطب از اقشار مختلف مردم ایران در عرصه فضای حقیقی و مجازی، اعم از (مسیحی، مسلمان، بلوچ، کرد، آذری، بی‌دین، پادشاهی خواه، جمهوری‌خواه، فدراتیو خواه و...) از داخل و خارج از کشور بپا خاسته ایم تا با مشورت و همکاری و تعامل با یکدیگر به‌اتفاق همه نیروهای دموکرات و آزادیخواه درون و برون مرز، یک اقدام ملی جهت فراهم آوردن شرایط تشکیل شورای وحدت مخالفین جمهوری اسلامی و ایجاد امید در میان ملت بزرگ ایران و فراهم آوردن شرایط یک خیزش میلیونی و تشکیل یک آلترناتیو بدیل برای گذار از جمهوری اسلامی، تشکیل مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی نوین اقدام کنیم. ما نقش خود را در دو عرصه تعریف می‌کنیم:

عرصه اول؛ ابتکارات عملیاتی و شبکه‌سازی جهت رشد و ارتقای جنبش.

عرصه دوم؛ واسطه و میانجی بین گروه‌های مختلف سیاسی ایران با راهبرد ایجاد شورای اتحاد مخالفین جمهوری اسلامی. هدف ما اضافه کردن یک گروه به گروه‌های دیگر نیست بلکه این گروه مؤکدا و صرفاً؛ با رسالتی موقت برای رفع موانع اتحاد بین لایه‌های مختلف سیاسی ایران تلاش می‌کند.

 اهداف ما:  

یک: تقویت روحیه همبستگی، تفاهم ملی، دیالوگ، دوستی و برقراری مناسبات عقلانی و مسالمت‌جویانه در میان نحله‌های مختلف سیاسی، ایجاد پیوند و همکاری چند سویه بین مخالفین حکومت و داوطلب برای مبارزه علیه حاکمیت دینی و جانشین کردن این نظام با یک نظام سکولار ودموکرات  

دو: ایجاد پل ارتباطی میان نیروهای سیاسی، متخصصین و جوانان داخل و خارج از کشور به‌منظور ایجاد یک مرکز ثقل سیاسی در قالب یک «شورای اتحاد برای گذار از جمهوری اسلامی» متشکل از فعالین سیاسی مستقل و یا به نمایندگی از طرف یک حزب یا سازمان و یا تشکیلات سیاسی که مواضع همسو با تفاهم‌نامه دارند جهت اتخاذ سیاست‌های یکپارچه، گفتگو با قدرت‌های خارجی، جلب افکار عمومی داخل و خارج از ایران برای گذار و سرنگونی حکومت مستبد جمهوری اسلامی و ایجاد یک دولت موقت در راستای شکل‌گیری یک حکومت سکولار، دموکراتیک و مردم‌سالار تلاش می‌کنیم.

  سه: تلاش در جهت تقویت مبارزات ملت ایران و اوج دادن به عملیات مبارزان درون و برون مرز، به‌منظور بسترسازی و اقدام مشترک برای تشکیل یک اتحاد عمل گسترده و دموکراتیک

میثاق مشترک ما

 اصول زیر پایه‌های اعتقادی و باورهای ما را تشکیل می‌دهد، این اصول هم‌چنین خواست‌های حداقل ما را جهت پایه‌گذاری یک اتحاد عمل گسترده و فراگیر جهت تشکیل دولت موقت و بدیل آینده بیان می‌دارد، به گمان ما این اصول می‌تواند فصل مشترک باورهای نیروهای معتقد به دموکراسی برای احقاق حقوق بشر و استقرار دموکراسی و تشکیل یک آلترناتیو دموکراتیک و سکولار برای ایران پس از جمهوری اسلامی باشد و راه‌حلی مناسب برای اجماع این نیروها و تشکیل دولت موقت و آلترناتیو بدیل جمهوری اسلامی.

  یک - ما حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کلیه میثاق‌های الحاقی آن را به‌طور کامل و بی‌قیدوشرط می‌پذیریم و خواستار نهادینه شدن آن در قانون اساسی و نظام سیاسی آینده ایران هستیم.

  دو - ما معتقدیم ملت ایران از هر قوم و تیره‌ای که باشد باید از حقوق مساوی برخوردار باشند، رنگ، نژاد، زبان، مذهب، قومیت، جنسیت، گرایش جنسی و غیره هیچ‌کدام سبب امتیاز شخصی بر شخص دیگر نخواهد شد، ما مخالف تمام جلوه‌های تبعیض، آزار و بی‌عدالتی نسبت به جامعه زنان و دگرباشان جنسی هستیم.

سه - ما پشتیبان حقوق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اقوام ایرانی از هر تیره و تباری بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملحقاتش هستیم، به اعتقاد ما حق مدیریت‌های منطقه‌ای، تحقق مطالبات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مناطق مختلف ایران و برنامه‌ریزی و فراهم آوردن زمینه‌های پیشرفت و ترقی شهری و منطقه‌ای، گویش و آموزش زبان مادری با قبول زبان فارسی به‌عنوان زبان مشترک ارتباط، محاوره و آموزش در سراسر کشور می‌بایست به نمایندگان مناطق مختلف کشور در استان‌ها واگذار شود. در نظام پیشنهادی ما برنامه‌های کلان و درازمدت اقتصادی، سیاست مالی و سرمایه‌های ملی ازجمله نفت و گاز (پتروشیمی) منابع زیرزمینی و آثار باستانی، چاپ پول، نظام ضرب سکه و مبادلات پولی برعهده مجلس و سیاست خارجی و راهبردهای دفاع ملی و نظامی برعهده دولت خواهد بود. بالاترین مرجع برای تصمیم‌گیری‌های کلان پارلمان است. نوع نظام سیاسی آینده ایران می‌تواند به هر شکل پادشاهی پارلمانی و یا جمهوری دموکراتیک و یا اشکال دیگر در چارچوب تمامیت ارضی ایران و یکپارچگی ملی ایران، مبتنی بر انتخابات آزاد، سالم و عادلانه انتخاب گردد.

 

چهار - ما معتقد به اصل انکارناپذیر حکومت مردم بر مردم از طریق آرای عمومی هستیم و تنها نهادهای قدرت سیاسی که منبعث از آرای آزاد مردم ایران باشد را به رسمیت می‌شناسیم و رأی آزاد مردم را تنها منشأ مشروعیت هر قدرتی می‌دانیم، حق انتخاب و تعیین ساختار نظام سیاسی آینده ایران بر اساس یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه توسط ملت ایران حق طبیعی و مسلم تک‌تک شهروندان ایران است.  

 

پنج - ما با جامعه تک‌ حزبی و تک‌ صدائی، تمرکز قدرت و نظام تمامیت ‌خواه و مستبد مخالفیم و خواهان جدائی کامل نهاد دین از دولت و حکومت (قدرت سیاسی) و خواهان استقرار یک حکومت مردم‌سالار هستیم. معنای مردم‌سالاری این است که هیچ مقام دولتی در جامعه غیرمسئول، نظارت ناپذیر، با اختیارات مطلقه و فراقانونی نباشد و ملت ایران از طریق نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد امکان تأثیرگذاری داشته باشند. به باور ما استقرار یک نظام پارلمانی کثرت‌گرا، دموکراتیک، سکولار و منتخب ملت ایران مبتنی بر تفکیک سه قوا، بهترین راه تحقق دموکراسی و اعمال اراده ملت ایران بر سرنوشت خویش است، ما خواهان تمرکززدایی از سیستم حکومتی کشور و استقرار نظامی پارلمانی مبتنی بر تقسیم قدرت سیاسی، مدنی مردم ایران به‌صورت یکسان و برابر در سراسر کشور هستیم که تعیین شکل ساختاری آن در مجلس مؤسسان و قانون اساسی برخاسته از آن مشخص می‌شود. قوانین ناظر بر واحدهای خودگردان استان‌ها با قانون اساسی کشور هیچ مغایرتی نخواهد داشت و تعیین و تفکیک وظایف دولت با واحدهای سیاسی تشکیل‌دهنده آن در مجلس مؤسسان و قانون اساسی برخاسته از آن تعیین می‌شود. قانون اساسی کشور می‌بایست ضامن حق اداره محلی و شوراهای استانی در کلیه امور محلی به دست نمایندگان استان‌ها باشد.

 

  شش - به اعتقاد ما در نظام سیاسی آینده ایران می‌بایست، آزادی احزاب و رسانه‌های گروهی، آزادی بیان و عقیده، آزادی تجمعات و اعتراضات مدنی، تأسیس و فعالیت سندیکاهای صنفی و کارگری مستقل و نهایتاً حمایت از مطالبات و تشکل‌های صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان بخشی از اساسی‌ترین حقوق شهروندان، برای مشارکت، نظارت و کنترل آنان در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت‌های اجتماعی فراهم گردیده و اجرای چنین حقوقی تضمین گردد.

 

  هفت - به باور ما نظام سیاسی آینده ایران باید بر اساس تحقق عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، اجرای بی‌قیدوشرط اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن، تحقق دموکراسی، تقویت وحدت و همبستگی ملی و ایجاد امنیت و رفاه و آسایش عمومی در چارچوب یک سیستم دموکراتیک، مقتدر، مدبر و پاسخگو بنا شود و در آن احترام به افکار عمومی، مبارزه با استبداد مجریان دولتی و همچنین مبارزه با هرگونه خشونت و تبعیض، از اصول اولیه تشکیل آن باشد.

 

  هشت - به اعتقاد ما در نظام سیاسی آینده ایران، آزادی کامل ادیان، حذف عبارت دین رسمی از قانون اساسی و رفع هرگونه تبعیض علیه مذاهب شهروندان می‌بایست مطابق با معیارها و موازین بین‌المللی تضمین گردد، همه ادیان در نوع خود برای باورمندان آن اهمیت دارند از این رو به‌حق آزادانه انسان در تعیین و انتخاب باور دینی یا غیردینی احترام می‌گذاریم.

  نه - ما به‌تساوی کامل حقوق زنان و مردان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باور داریم و اجرای کنوانسیون رفع هرگونه خشونت و تبعیض علیه زنان و تدوین یک قانون اساسی مدرن، عادلانه و مبتنی بر حقوق برابر زنان با مردان اعم از حق تحصیل، حق اشتغال، حق انتخاب همسر، حق طلاق، حضانت بر کودکان، حق ارث برابر، حق رأی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن تا بالاترین مراجع سیاسی، حق انتخاب شیوه زندگی، حق انتخاب نوع پوشش، حق امنیت و رهایی از خشونت و آزار جنسی و... را بهترین دستورالعمل برای رفع ستم مضاعف به زنان ایران میدانیم.

ما خواهان اجرای کنوانسیون حمایت از حقوق زنان و کودکان و توقف کودک‌آزاری در ایران فرداییم و مفاد این قوانین باید در قانون اساسی آینده ایران لحاظ شود.

ما معتقدیم جهت تقویت نهاد خانواده به‌عنوان اساسی‌ترین رکن اجتماع باید حقوق زنان که همان حقوق بشر است در سه عرصه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی برابر با مردان دوباره باید تعریف و‌متناسب با موازین کشورهای مدرن احراز شود. از این رو حضور زنان در پستهای مدیریتی و راهبری در کلیه ارکان اجتماعی - سیاسی امر بسیار ضروری است. بنابر این باید نیمی از قدرت سیاسی به زنان ایران اختصاص یابد

 

  ده - ما مخالف کاربرد هرگونه خشونت از سوی ارگان‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی به هر بهانه و دلیلی و به‌صورت مطلق هستیم و به کنوانسیون منع شکنجه و هرگونه رفتار توهین‌آمیز و همچنین به قطعنامه سازمان ملل متحد در حمایت از حقوق دستگیرشدگان و بازداشت‌شدگان احترام می‌گذاریم و توسل به شکنجه و مجازات خشن و غیرانسانی نظیر اعدام را نفی می‌کنیم.

 

  یازده - ما معتقد به پاسداری از تمامیت ارضی، یکپارچگی ملی، صیانت از استقلال سیاسی و حاکمیت ملی درایران فردا هستیم ضمن آنکه به اعتقاد ما روابط نظام سیاسی آینده ایران با کشورهای دیگر جهان می‌باید بر اساس احترام به روابط فی‌مابین و مناسبات پایاپای بین دولت‌ها، احترام به استقلال و تمامیت ارضی کشورها، حل مسالمت‌آمیز منازعات و مناقشات، عدم‌مداخله در امور داخلی یکدیگر، همکاری متقابل میان کشورها، اجرای صحیح و دقیق معاهدات بین‌المللی در جهت گسترش صلح و دوستی میان ملل و نهایتاً تثبیت جایگاه شایسته ایران در خانواده بین‌المللی استوار باشد، همچنین ما دفاع از پیمان‌های جهانی ناظر بر تثبیت صلح و امنیت، دفاع از حقوق بشر و حمایت از توسعهٔ اجتماعی، اقتصادی و حفظ محیط‌زیست و میراث فرهنگی را وظیفه خود می‌دانیم.

 

  دوازده - ما همه جریان‌های مبارز، مطرح و شخصیت‌های محوری داخلی و خارجی و رهبران جریانات مختلف سیاسی ایرانگرا را به رسمیت می‌شناسیم و خواهان ایجاد مناسبات دوستانه، مبتنی بر منافع ملی و تمایلات مردم ایران هستیم و از گفتگو و همکاری دوجانبه استقبال می‌کنیم.

 

اقدامات فوری بعد از برچیده شدن جمهوری اسلامی

   انحلال نهادهای نظامی موازی همچون بسیج و سپاه پاسداران و ... و ادغام آن‌ها در ارتش و احیای یک ارتش یکپارچه ملی به‌عنوان یگانه نیروی مسلح ایران در جهت پدافند کشور، همچنین انحلال تمامی نهادهای انتظامی موازی همچون نیروی انتظامی، یگان ویژه، نوپو و... به‌منظور تشکیل شهربانی و ژاندارمری مقتدر و همچنین انحلال هرگونه نهاد اطلاعاتی موازی به جهت تشکیل سازمان امنیت ملی به‌منظور تأمین امنیت ملی یکپارچه ایران

  رفع هرگونه سانسور و فیلتر اینترنت و آزادسازی رسانه‌های جمعی اعم از مطبوعات و فضای مجازی، احیا صداوسیمای ملی ایران جهت مراودات و آگاهی‌رسانی آزادانه اطلاعات و ایجاد امکان لازم برای تشکیل و راه‌اندازی رسانه‌های خصوصی و تولید بلادرنگ برنامه‌های آموزشی در راستای بالا بردن روحیه عمومی با اولویت برنامه‌های مناظره میان نمایندگان نحله‌های مختلف سیاسی و آمادگی ملت ایران برای شرکت در انتخابات آزاد به‌منظور انتخاب نوع حکومت و مجلس مؤسسان و …تهیه و تنظیم قانون اساسی پیشنهادی مبتنی بر مبانی سکولاریسم و دموکراسی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر

فراهم نمودن تأمین امنیت و دعوت از نیروهای تکنوکرات و متخصص ایرانی مقیم خارج و جذب سرمایه‌های خارجی و به‌طور خاص ایرانیان مقیم خارج از کشور

تدوین قانون اساسی نوین ، تدارک برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان و رفراندوم قانون اساسی و تعیین نوع حکومت زیر نظر مردم و دولت موقت و سازمان‌های بین‌المللی با لحاظ زمان کافی جهت آشنایی و شناخت مردم با مبانی نظام‌های سیاسی مختلف با همکاری همه رسانه‌ها و بخصوص رادیو و تلویزیون ملی ایران. برچیدن هر نوع مافیای سیاسی و اقتصادی و تدوین سریع حقوق شهروندی آحاد ملت ایران بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلام فوری آزادی پوشش برای زنان ایران،

تغییرات اساسی نظام قضایی و آیین دادرسی ایران و حرکت سریع به سمت یک نظام قضایی عدالت محور

  بازگشت پرچم شیروخورشید نشان به‌منزله احیای هویت ملی چند هزارساله ایرانیان

آمایش اقلیمی برای هم‌سطح سازی ملی و بهینه‌سازی زیست‌محیطی (آب، خشک‌سالی، فرسایش و محیط‌زیست) سرتاسر ایران با اولویت ویژه بر مناطق محروم و آسیب‌دیده در دوران سوء مدیریت رژیم جمهوری اسلامی. تدوین سریع برنامه کوتاه‌مدت جهت بازسازی روابط بین‌الملل بر اساس عزت و منافع ملی ایرانیان

   مصادره اموال به سرقت رفته توسط کارگزاران جمهوری اسلامی و بازگرداندن آن‌ها به صندوق ملی کشور به‌منظور سامان یابی کشور و تأمین رفاه ملت ایران

 پیگرد و محاکمه آمرین قتل‌های سیاسی و امنیتی حکومتی چه از سوی بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی و چه خودسرانه توسط عوامل سرسپرده جمهوری اسلامی از طریق تشکیل دادگاه‌های حقیقت‌یاب با رعایت قوانین حقوق بشر و موازین بین‌المللی. 

رفع موانع اجتماعی و حقوقی مبتنی بر رفع تبعیض و ارتقاء جایگاه انسانی علیه دگرباشان جنسی

متعهدین به این سند هم‌پیمان می‌شوند که در راه نجات و اعتلای میهن از هیچ کوششی دریغ ننمایند و به اصول اخلاقی راستی و درستی و نیک‌اندیشی و خدمتگزاری به ملت و میهن احترام گذاشته و اصل تاریخی ملی و میهنی «پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک» را پیشه کنند.

ویکتوریا آزاد، فعال سیاسی ، استراتژیست، نویسنده، موسس شبکه ایرانیاران  

ژانویه ۲۰۱۹

دی ماه ۱۳۹۷


شبکه ایرانیاران    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I accept that شبکه ایرانیاران will be able to see all the information I provide on this form.

ما آدرس ایمیل شما را به صورت عمومی آنلاین نمایش نخواهیم داد.

ما آدرس ایمیل شما را به صورت عمومی آنلاین نمایش نخواهیم داد.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes: