جنبش کلابهاوسی صلح آمیز در اعتراض به سرکوب، ارعاب و تک صدایی« K2K»

ورود اسکپتیک به فضای سیاست و در هم کوبیدن سران اپوزیسیون پوشالی باعث شد که مذهبیون و سیاسیون چه موافقین نظام و چه مخالفین نظام طی یک حرکت منسجم ،غیر روشنفکرانه و احتمالا هماهنگ، اسکپتیک را بایکوت کنند. اما این بایکوت، نشان از ترس و ناتوانی از استدلال‌های اسکپتیک و عدم توجه به خواست گروه های مردم توسط افراد موثر و مدعی صدای مردم است.

از طرفی دیگر عده ای با تهدید و ارعاب و فشار بر اسکپتیک و دیگر آزاد اندیشان ،قصد در ترساندن، کنترل و انفعال جامعه دارند.

بایکوت، سرکوب، تک صدایی و فشار که ابزار بقای جمهوری اسلامی و کار رادیکال‌های حکومتی بود، حالا در بیشتر افراد تأثیرگذار سوشال مدیای فارسی دیده می‌شود. اما مردم آگاه این وضعیت را نمی‌پذیرند و از اسکپتیک به عنوان نماینده‌ی خود برای پرسشگری و چالش افکار مختلف حمایت می‌کنند، از اینرو ما امضا می‌کنیم که اسکپتیک نماینده‌ی ماست.

به عنوان بخشی از جامعه، ما خواسته‌ی گفتگو بدون مرزکشی و مطالبه‌ گری صلح‌آمیز از هر مدعی را داریم و از اسکپتیک به عنوان فردی که به چالش کشیدن باورها و بررسی عمیق مسائل انسانی می‌پردازد، حمایت می‌کنیم. این امضا نشان از اعتقاد ما به گفتگوی همه اقشار و پاسخگویی فعالین مدنی و سیاسی به گروه های جامعه دارد.

---


جامعه کلابهاوس فارسی    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I accept that جامعه کلابهاوس فارسی will be able to see all the information I provide on this form.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes: