نامه اعضای هیات علمی علوم پایه وزارت بهداشت به رییس جمهور منتخب

باسمه‌تعالی

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رئیس‌جمهور منتخب ملت شریف ایران
با سلام و احترام

موفقیت جنابعالی در چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری و کسب اعتماد ملت شریف ایران را تبریک می‌گوییم. در این انتخابات گفتمان ارزشمند اخلاق، عدالت، راستگویی، پاکدستی، وفای به عهد، مدارا و تنش‌زدایی، شایسته‌سالاری و کاردانی در حکمرانی مورد توجه و تایید قرار گرفت. امید است با تکیه بر صداقت و عدالت‌خواهی مسبوق به سابقه‌ی خود، همفکری و هم‌افزایی توان نیروهای شایسته و استفاده از تجربیات گذشته، در کاهش و رفع چالش‌ها، و تحقق مطالبات مردم نجیب ایران، موفق باشید.
جامعه‌ی وزین اعضای هیات علمی علوم پایه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به عنوان رکن نظام سلامت، متشکل از قریب به 12 هزار استاد فرهیخته و دارای نقش انکارناپذیر در حوزه‌های مختلف، ضمن پشتیبانی قاطع از رویکرد عدالت‌محور جنابعالی، آمادگی کامل جهت همکاری همه‌جانبه را اعلام و در راستای حمایت، نظارت و پیشگیری از تکرار خطاها به ویژه تبعیض‌ها و نادیده‌گرفتن توان و دغدغه‌های اعضای هیات علمی علوم پایه، درخواست‌های زیر را تقدیم می‌کند:
برگزاری نشست نمایندگان اعضای هیات علمی علوم پایه با حضرتعالی جهت طرح مستقیم دغدغه‌ها و راهکارها
ضرورت حضور نمایندگان منتخب 12 هزار عضو هیات علمی علوم پایه در کمیته انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ضرورت تشکیل کمیته‌ای همه‌شمول با حضور افراد و نگاه های مختلف از منظر شاخص‌های سن، جنس، قومیت، حوزه کاری و ...
توجه به معیارهای پیشنهادی زیر در اﻧﺘﺨﺎب وزیر (در کنار ویژگی‌های عمومی مورد تاکید جنابعالی):
4-1.متعهد به ﻣﺮدمﺳﺎﻻری، تعامل، ﭘﺎﺳﺦﮔﻮیی، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و فعالیت ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ
4-2. تعهد به حضور تمام‌وقت خود و مدیران وزارتی و دانشگاهی و عدم فعالیت در بخش خصوصی
4-3. ملتزم ﺑﻪ استقلال وزارت و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ، متعهد ﺑﻪ آزادیﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و دارای ﻣﻮاﺿﻊ شفاف درﺧﺼﻮص روﯾﮑﺮدﻫﺎی حذفی
4-4. باورمند به رفع ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺷﺎیستهﮔﺰﯾﻨﯽ و نگاه عادلانه در توزیع فرصت‌ها (استفاده از زﻧﺎن، اﻗﻮام، ﻣﺬاﻫﺐ، جوانان، چهره‌ها و نگاه‌های نو)
4-5. ﺟﻮانﺑﻮدن یا تعهد به نوگرایی و حوان‌سازی انتصاب حداقل 60 درصد مدیران وزارت و دانشگاه‌ها از افراد زیر 50 سال و غیرتکراری
4-6. متعهد به رویکرد مشارکت در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪیران براساس ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻧﻪ (مدیران کلان دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی)
4-7. دارای تجارب موفق مدیریتی بیانگر رویکرد علمی، ایحاد ﺗﺤﻮل، ﺧﻼﻗﯿﺖ، تسهیل در برقراری دولت الکترونیک‌ و استفاده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮین
4-8. توجه ویژه به نخبگان، رفع تبعیض بین علوم پایه و بالینی و تلاش در جهت حلوگیری از مهاجرت (توجه ویژه به معیشت اعضای هیات علمی)

اعضایهیات علمی علوم پایه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


رونوشت:
دفتر رییس جمهور منتخب 
دکتر محمدجواد ظریف، رییس محترم شورای راهبری دولت چهاردهم
اعضای محترم شورای راهبری دولت چهاردهم
دکتر سید رضا رییس کرمی، مسئول محترم کمیته سلامت ستاد انتخاباتی رییس جمهور منتخب
کارگروه‌ محترم انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

امضای این دادخواست

By signing, I accept that Behzad Mahaki will be able to see all the information I provide on this form.

«ما این اطلاعات را به صورت عمومی آنلاین نمایش نخواهیم داد.»


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes: