درخواست برکناری مجید کیانی، مدیرعامل منطقه آزاد ارس

سرپرست قوه مجریه

جناب آقای مخبر

 

احتراما ما جمعی از جوانان بسیجی خطه آذربایجان به همراه گروه‌های متعددی از اقشار مختلف مردم به علت عدم شفافیت مدیرعامل منطقه آزاد ارس، آقای مجید کیانی در خصوص عملکرد صادرات، واردات، تولیدات، حذف نیروهای نخبه و به کارگیری معاونان و مدیران بی‌تجربه و فاقد حتی یک روز تجربه کار اجرایی و دولتی، وجود شنیده‌ها درباره آمارسازی، برخی ابهامات مالی، شائبه‌ها درباره فسادهای اداری گسترده، درخواست برکناری این مدیرعامل و جایگزینی یک یک مدیر با تحصیلات مرتبط، امین، متخصص، شفاف و پاسخگو را داریم.IMG_1695.jpeg

امضای این دادخواست

By signing, I accept that ارس تایمز will be able to see all the information I provide on this form.

ما آدرس ایمیل شما را به صورت عمومی آنلاین نمایش نخواهیم داد.

ما آدرس ایمیل شما را به صورت عمومی آنلاین نمایش نخواهیم داد.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes: