درخواست دستیاران کودکان ورودی ۹۴ از وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی

بنام خدا

جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی 

 وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی

با سلام و احترام ؛ پیرو مصوبه اخیر نودمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (مبنی بر3  ساله شدن دوره تخصصی دستیاری کودکان )ضمن قدردانی و تشکر از توجه مسئولین امر به مقتضیات و شرایط این رشته تخصصی ،به استحضار میرساند ،مصوبه فوق به رغم تامین منافع دستیاران  ورودی سایر دوره ها(قبل و بعد از سال 94)به  دلایل ذیل،منافع و مقتضیات دستیاران ورودی سال 1394 را لحاظ ننموده است

الف روندطولانی تصمیم گیری پیرامون موضوع فوق ( 3 ساله شدن دستیاری ) سبب گردیده دستیاران سال  چهاردرموعدمقتضی" آف " نشده وتااین تاریخ9 ماه رااضافه بردوره مصوب اخیر (3 سال ) گذرانده اند 

ب-درمصوبه اخیر،فارغ التحصیلی دستیاران ورودی 94 مشروط ومنوط به اخذنمره حدنصاب قبولی گواهینامه سی وششمین دوره  آزمون ارتقاگواهینامه مورخ 21/4/97 گردیده که باتوجه به بی اطلاعی دستیاران ازتصویب قریب الوقوع مصوبه فوق وحدنصاب موردنیازجهت فارغ التحصیلی وازطرفی نبودفراغت وفرصت کافی (به دلیل ضرورت حضوردرکشیکهای موظفی،بیمارستان وبخشهای بالینیدستیاران فوق رادرشرایط نابرابرباسایردوره ها (قبل وبعد )قرارداده وطبعاتعیین معیارفارغ التحصیلی صرفابراساس اخذ حدنصاب " قبولی سی وششمین دوره آزمون ارتقا گواهیتامه"عادلانه،منصفانه وجامع الشرایط نیست. لازم به توضیح است،درتمامی دوره های قبلی،دستیاران سال آخر،جهت کسب آمادگی لازم برای امتحان ارتقاگواهینامه،حداقل به مدت 4 ماه ازحضوردربیمارستان وکشیکهامعاف بوده اند. و لذا خواهشمند است نمره ارتقا سال سه جهت ارتقا گواهی نامه مد نظر قرار گیرد و تمام قبول شدگان ارتقا سال سوم جز فارغ التحصیلان محاسبه شوند 

 با توجه به مراتب مذکور،مستدعی است ضمن بررسی پیشنهادات ذیل،جهت جلوگیری از تضییع حقوق حقه بخش قابل توجهی از دستیاران سال 4،دستور فرمایید مصوبه فوق مورد بازنگری،تکمیل و تصحیح قرار گیرد

یک-با توجه به اینکه اضافه مدت حضوردستیاران سال 4، تا تاریخ جاری،بالغ بر 9 ماه شده است ،پیشنهاد می گردد دستیاران فوق من بعد از حضور در بیمارستان و کشیکهای موظفی معاف گردیده و اضافه مدت حضور نیز،از مدت تعهدات خدمت آنان کسر گردد 

  دو-حد نصاب فارغ التحصیلی با لحاظ نمودن مقتضیات و شرایط دستیاران این دوره،بازنگری شده و به صورت منصفانه تری تعیین گردد.                                                                                                                           با سپاس

 دستیاران ورودی سال 1394رشته تخصصی کودکان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

    رونوشت : جناب آقای دکتر لاریجانی ، معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت        جناب آقای دکتر ایدنی ،قایم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت


دستیاران کودکان ورودی ۹۴ سراسر کشور    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

با امضای این دادخواست اجازه می‌دهم دستیاران کودکان ورودی ۹۴ سراسر کشور که امضای من به دست کسانی که می توانند در زمینه این دادخواست کاری انجام دهند برسد.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. برای اطمینان از دریافت ایمیل های ما لطفاً info@petitions.net را به دفترچه آدرس یا لیست محفوظ اضافه کنید.

لطفاً‌ توجه داشته باشید که با پاسخ به این پیام نمی‌توانید امضای خود را تایید کنید.
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 تبلیغ می کنیم.

بیشتر بدانید...

Facebook