مشهورترین دادخواست‌های 12 ماه گذشته

همیشه | 24 hours | 7 days | 30 days | Last month | 12 ماه | This year (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

(اعتراض به عدم وجود ردیف استخدامی فیزیستهای شاغل در بخشهای رادیوتراپی (پرتودرمانی

ایجاد شده: 2019-10-06 Statistics

جمع آوری امضاء برای جلوگیری از کشتار سگهای حلقه دره

ایجاد شده: 2019-08-14 Statistics

تفاهم‌نامه پیشنهادی «شبکه ایرانیاران»برای اجماع مخالفین جمهوری اسلامی و برپایی ایرانی آزاد و آباد

ایجاد شده: 2019-01-23 Statistics

فراخوان اعضای کانون بازنشستگان آجا

ایجاد شده: 2023-01-25 Statistics

حمایت از مصطفی تاج‌زاده و درخواست آزادی فوری وی

ایجاد شده: 2022-08-10 Statistics

حمایت از حقوق قانونی شهروند یارسانی جواد احمدی

ایجاد شده: 2021-01-19 Statistics

بیانیه جمعی از اعضای جامعه پزشکی ایران پیرامون شرایط جاری کشور

ایجاد شده: 2022-11-20 Statistics

احضار‌ فعالان صنفی معلمان را متوقف کنید

ایجاد شده: 2022-04-11 Statistics

درخواست توجه به مشکلات متخصصین سهمیه مناطق محروم

ایجاد شده: 2020-09-22 Statistics

احتساب شغل کمک پرستارجز مشاغل گروه پرستاری وبهرمندی از مزایای آن

ایجاد شده: 2020-05-19 Statistics

درخواست دانلود کتابهای خریداری شده از اپ های کتابخوان

ایجاد شده: 2019-06-23 Statistics

حمایت از بیماران آنژیوادمی

ایجاد شده: 2023-01-16 Statistics

بیانیه اعتراضی جامعه پزشکی از بازداشت، خشونت و برخورد با تجمعات مدنی جامعه پزشکی و آزادی پزشکان و دانشجویان دربند

ایجاد شده: 2022-11-07 Statistics

حمایت از اعتراضات سراسری ملت ایران

ایجاد شده: 2022-10-06 Statistics

بررسی برگه امتحانی طبق آیین نامه آزمون ösd

ایجاد شده: 2022-09-13 Statistics

اعتراض به انتقالی دانشجویان رشته زبان

ایجاد شده: 2022-08-30 Statistics

آزادی همایون زارعان پناهنده سیاسی ایرانی در افغانستان

ایجاد شده: 2022-05-22 Statistics

اشیاء باستانی و گنجهای ایران

ایجاد شده: 2022-05-11 Statistics

در خواست عضویت کارشناسان رادیولوژی، رادیوتراپی و پزشکی هسته ای در سازمان نظام پزشکی

ایجاد شده: 2021-06-18 Statistics

فراخوان ملی برای حفظ منافع ایران در دریاچه مازندران

ایجاد شده: 2018-08-16 Statistics