محبوب ترین دادخواست ها در سال 2021 - ایران

همیشه | 24 hours | 7 days | 30 days | Last month | 12 ماه | This year (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

اعتراض به افزایش نامعقول شهریه ثابت و متغیر ورودی ۹۴ داروسازی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۳ و در خواست تجدید نظر

ایجاد شده: 2021-01-13 Statistics

درخواست کاهش هزینه‌های تذکره الکترونیک ، پاسپورت و خدمات کنسولی

ایجاد شده: 2020-09-03 Statistics

فرصت تجربه آزادانه و سرخوشانه طبیعت حق همه کودکان سرزمین‌مان است

ایجاد شده: 2016-11-13 Statistics

ارائه شیمی دارویی ۲ در ترم تابستانه

ایجاد شده: 2021-05-16 Statistics

جمع آوری امضاء الکترونیک جهت رسیدگی به مشکلات عدیده جامعه داروسازان مسول فنی، خطاب به ریاست محترم جمهوری، آقای دکتر حسن روحانی

ایجاد شده: 2020-05-03 Statistics

فراخوان کمیته تحریم انتخابات ریاست جمهوری هزارو چهارصد

ایجاد شده: 2021-05-09 Statistics

امتحانات میانترم

ایجاد شده: 2021-11-17 Statistics

درخواست ارائه شیمی دارویی ۳

ایجاد شده: 2021-05-24 Statistics

لغو قانون اجباری بودن اخذ درس مخابرات بی سیم و ارایه حق انتخاب ازبین دروس مخابرات بی سیم و مخابرات نوری (برای دانشجویان لیسانس)

ایجاد شده: 2021-02-24 Statistics

برگزاری امتحانات بصورت مجازی

ایجاد شده: 2021-11-17 Statistics

درخواست اعمال فرصت مجدد حذف ترم بدون‌ احتساب در سنوات

ایجاد شده: 2021-04-29 Statistics

کنسلی کارآموزی ترم چهارم مامایی

ایجاد شده: 2021-02-17 Statistics

کاندیداهای مورد حمایت اعضای هیئت علمی سه دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران

ایجاد شده: 2021-07-13 Statistics

درخواست لغو یا تعویق آزمون علوم پایه شهریور دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

ایجاد شده: 2021-08-22 Statistics

درخواست ارائه واحد پایان نامه۱ برای ورودی ۹۶

ایجاد شده: 2021-02-20 Statistics

درخواست تجدید نظر در مورد قانون فعالیت هر روز مراکز درمان سوء مصرف مواد استان تهران از معاونت درمان وزارت بهداشت

ایجاد شده: 2021-10-20 Statistics

کمپین حمایت از آیت الله تبریزیان و درخواست بازگشایی مطب طب اسلامی آیت الله تبریزیان از رهبر معظم انقلاب

ایجاد شده: 2018-10-08 Statistics

کمپین جمع آوری امضا جهت تغییر تعرفه های غیر منصفانه اینترنت

ایجاد شده: 2018-01-17 Statistics

اعتراض ب حقوق پایین داروسازان لرستان

ایجاد شده: 2021-04-01 Statistics

صدور ابلاغیه و تدوین شرح وظایف و اختیارات مسئولین پایگاه های اورژانس 115 البرز

ایجاد شده: 2021-09-03 Statistics