امتحانات میانترم

ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت معاونت آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی جناب آقای دکتر محمودی
ما دانشجویان ترم ۵ کارشناسی مامایی از شما درخواست داریم باتوجه به اینکه کارآموزی این ترم ما به تازگی به اتمام رسیده و مطالب درسی تازه به حد نصاب برای برگزاری امتحانات میانترم رسیده است تاریخ برگزاری امتحانات میانترم را از ۱۰ آذرماه به ۳۰ آذر ماه موکول نمایید.
از مساعدت شما سپاسگذاریم


دانشکده پرستاری مامایی علوم پزشکی گلستان    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize دانشکده پرستاری مامایی علوم پزشکی گلستان to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا