برگزاری امتحانات بصورت مجازی

ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت معاونت آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی جناب آقای دکتر محمودی

ما دانشجویان ترم ۵ کارشناسی مامایی از شما درخواست داریم باتوجه به اینکه آموزش این ترم ما به صورت غیر حضوری میباشد درصورت امکان برگزاری امتحانات این ترم ما نیز به صورت غیر حضوری باشد

از مساعدت شما سپاسگزاریم


دانشکده پرستاری مامایی علوم پزشکی گلستان    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize دانشکده پرستاری مامایی علوم پزشکی گلستان to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا