درخواست تجدید نظر در مورد قانون فعالیت هر روز مراکز درمان سوء مصرف مواد استان تهران از معاونت درمان وزارت بهداشت

معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی، تهران

با عرض سلام واحترام

ما پزشکان مسئول فنی مراکز درمان سوء مصرف مواد تهران بنا به دلایل ذیل از معاونت محترم درمان درخواست داریم قانون فعالیت روزانه مراکز درمان سوء مصرف مواد را لغو کنند و به فعالیت یک روز در میان تقلیل دهند:

1-چنانچه مستحضرید متاسفانه پیک ششم کرونا در کشور و کل دنیا شروع شده است و حضور هر روز پرسنل و کادر درمان در مراکز  سرایت بیماری کرونا را به شدت تشدید خواهد کرد. 

2_با توجه به اینکه تعداد زیادی از کادر درمان با وجود انجام دو دوز واکسنیناسیون کرونا باز هم به بیماری مبتلا شدند و تعداد قابل توجه شهیدان کادر درمان از جمله آقای دکتر صفریان و آقای دکتر سازگار و... ، فعالیت روزانه مراکز قبل از تزریق دوز بوستر به همه ی پرسنل ظلم مضاعف به این عزیزان و خانواده های آنهاست .

امید که معاونت محترم درمان با درنظر گرفتن موارد فوق، به درخواست کادر مظلوم و پرتلاش درمان کشور که در این روزهای سخت پاندمی همواره از خودگذشتگی برای سلامت مردم کردند، پاسخ مثبت دهند و فعالیت مراکز درمان سوء مصرف مواد یک روز درمیان شود. 

باسپاس 

 جمعی از درمانگران اعتیاد مراکز درمان سوء مصرف مواد تهران 

 


معاونت درمان وزارت بهداشت کشور    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize معاونت درمان وزارت بهداشت کشور to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا