لغو قانون اجباری بودن اخذ درس مخابرات بی سیم و ارایه حق انتخاب ازبین دروس مخابرات بی سیم و مخابرات نوری (برای دانشجویان لیسانس)

با سلام خدمت دکتر نشاط
مدیر گروه مخابرات- دانشکده برق دانشگاه تهران
وقت بخیر
 
 با توجه به این درس فیبر نوری از سال 97 تشکیل نشده و تعدادی از دانشجویان لیسانس مخابرات و تحصیلات تکمیلی علاقه مند به اخذ ان می باشند 
و در این ترم به احتمال به حد نصاب نرسد موارد و علل در زیر بررسی شده اند:
 
طبق صحبت هایی که با دانشجویان ارشد و لیسانس شده است علت تعداد کم دانشجویانی که این درس را اخذ میکنند را جویا شدیم 3 علت داشته است :
  1- چون   تعدادی از دانشجویان ارشد  ورودی 99 وما قبل  درس فیبر نوری یا معادل آن به نام  (مخابرات نوری) را در دوره لیسانس گذرانده اند  ( دانشگاه دوره لیسانس آنان, دانشگاه تهران نبوده  )
 
2-دانشجویان دوره لیسانس گرایش مخابرات در دانشگاه تهران به اجبار موظف به اخذ درس مخابرات بی سیم هستند
در حالی که طبق برنامه وزارت علوم , دانشجویان به طور آزادانه دارای حق انتخاب بین دروس مخابرات بی سیم یا مخابرات نوری هستند که این حق انتخاب از دانشجویان لیسانس مخابرات  دریغ شده است
(در بسیاری از دانشگاه ها مانند دانشگاه امیرکبیر- شهید بهشتی -خواجه نصیر دانشجویان می تواندد ازادانه دروس انتخابی خود را اخذ کنند )
 ***در انتها برنامه وزارت علوم پیوست داده شده ***
**به علت اجباری بودن اخذ درس مخابرات بی سیم و کمبود تعداد دروس اختیاری در دوره لیسانس دانشجویان موفق به اخذ درس مخابرات  نوری نمی شوند **
 
3- تعداد دروس اختیاری گرایش مخابرات میدان ,ارائه شده  در ترم های زوج بسیار زیاد است و دیگر دانشجویی برای درس فیبر نوری باقی نمی ماند و به گونه ای در حق این درس اجحاف می شود
 
 راه حل پیشنهادی :
1- لطفا اگر امکان دارد قانون اجباری بودن اخذ درس مخابرات بی سیم برای دانشجویان دوره لیسانس  لغو شده
در اسرع وقت به دانشجویان دوره لیسانس اطلاع رسانی شود که اخذ مخابرات بی سیم اجباری نبوده و انان حق انتخاب بین دروس مخابرات نوری یا مخابرات بی سیم  را دارند (به عنوان درس انتخابی)
و دانشجویانی که تمایل دارند در این ترم  درس مخابرات نوری (فیبر نوری) را اخذ کنند سریعا در حذف و اضافه درس را اخد کرده و کلاس فیبر نوری به حد نصاب رسیده و تشکیل شود
 
 
با سپاس از همکاری شما
دروس_انتخابی_گرایش_مخابرات1.jpg

امضای این دادخواست

By signing, I authorize hadi masoomi to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا