درخواست لغو یا تعویق آزمون علوم پایه شهریور دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

به نام خدا

ریاست محترم دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با عرض سلام واحترام

، نظر به تصمیم اموزش آن دانشکده محترم ، مبنی بر برگزاری آزمون ازمایشی در تاریخ 6/6/1400 موارد ذیل را به استحضار می رسانیم:

1-آموزش محترم دانشکده یادشده،در طول ترم چهارم تحصیلی دانشجویان ورودی مهر 98 راجع به برگزاری آزمون آزمایشی اطلاع رسانی نموده و دانشجویان از وقوع آزمون اگاه بوده اند.لیکن تاریخ برگزاری امتحان در زمان اطلاع رسانی نامعلوم بوده و دانشجویان با توجه به این موضوع مطالعات خود را بر مبنای تاریخ امتحان سراسری اصلی انجام داده اند.

2-برگزاری آزمون در بازه ی زمانی2 هفته قبل از آزمون علوم پایه کشوری موجب اختلال در روند مطلوب مطالعات داوطلبان،اضطراب و کاهش کیفیت مطالعه در میان دانشجویان شده.همان گونه که استحضار دارید برخی دروس فرعی عموما در هفته های پایانی منتهی به ازمون سراسری مطالعه میشوند و برگزاری آزمون آزمایشی قبل از بازه ی فوق الذکر عدم کسب نمره مطلوب را برای اکثر داوطلبان در پی خواهد داشت.

3-نظر به این که تعویق آزمون عملی درس آسیب شناسی و نهایتا برگزاری این آزمون در تاریخ 13/05/1400 باعث عدم تمرکز کافی داوطلبان را برای مطالعه تا تاریخ فوق الذکر گردید و از جایی که نتیجه ازمون یاد شده و کسب نمره قبولی در این ازمون لازمه معرفی به آزمون علوم پایه کشوری بوده لذا داوطلبان بایستی زمان زیادی صرف امادگی برای این آزمون نمودند.

4-با توجه به مراتب فوق موکداً تقاضا داریم اولاً آزمون ازمایشی مورد نظر ان دانشکده لغو یا حداقل زمان برگزاری آن به تاریخی نزدیک به آزمون سراسری کشوری موکول شود.            

                                                               با تجدید مراتب احترام


جمعی از دانشجویان ورودی مهر 98    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize جمعی از دانشجویان ورودی مهر 98 to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا