اعتراض ب حقوق پایین داروسازان لرستان

ی شک همان‌طور که از تورم لجام گسیخته و اوضاع اقتصادی کشور در یک ساله گذشته با خبرید، پرداخت حقوقی متناسب با شرایط فعلی از ابتدایی ترین و مسلم ترین حقوق مسئولین فنی داروخانه‌های سطح استان است. همانگونه که انجمن محترم داروسازان خود را نهادی برای حمایت از مسئولین فنی معرفی می‌نماید مقتضی است برای انجام درخواست های حقه مسئولین فنی که به شرح ذیل میباشد اقدامی عاجل صورت دهد: 

 

1- وفق نامه انجمن داروسازان کشور مبنی بر  افزایش حداقل ۳۹٪ حقوق ماهانه مسئولین فنی مطابق نامه شورای عالی کار و با درک شرایط اسفبار اقتصادی و حق مسلم مسئولین فنی به حقوقی در خور شان خود (همچون دیگر اعضای کادر درمان) افزایش حقوق امسال حداقل ۳۹٪ باشد وبه هیچ عنوان کمتر از آن نباشد.

 

2- برای مسئولین فنی که در یک شیفت کاری تعداد بیش از 60 نسخه رد مینمایند کارانه ای متناسب به ازای هر نسخه ای که بیش از آن رد می نمایند تعلق گیرد.

 

3- مسئولین فنی که در داروخانه های شبانه روزی مشغول به کار هستند بعد از ساعت 22 روزهای عادی و در روز های تعطیل 40% به ستوت حقوق پایه آنها افزوده و در جمع خالص دریافتی اعمال شود.

 

بی شک خود از این نکته با خبرید که جلب رضایت مسئول فنی و رفع دغدغه های اقتصادی وی  در نهایت به حضور هرچه کارآمدتر و مفید تر او در داروخانه خواهد انجامید که در نهایت موسس نیز از آن سود خواهد برد.

 

 در پایان لازم است اعلام داریم که در صورت افزایش نامتناسب و ناچیز حقوق، مسئولین فنی استان از هر وسیله‌ای برای احقاق حقوق خود بهره خواهند برد و مسئولیت خالی ماندن شیفت‌های مراکز درمانی و به مخاطره افتادن سلامت مردم متوجه شما خواهد بود.

امضای این دادخواست

با امضای این دادخواست اجازه می‌دهم محمد که امضای من به دست کسانی که می توانند در زمینه این دادخواست کاری انجام دهند برسد.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. برای اطمینان از دریافت ایمیل های ما لطفاً info@petitions.net را به دفترچه آدرس یا لیست ارسال کننده های امن اضافه کنید.

لطفاً‌ توجه داشته باشید که با پاسخ به این پیام نمی‌توانید امضای خود را تایید نمایید.
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 فرد معرفی می کنیم.

بیشتر بدانید...