تازه ترین دادخواست ها

درخواست ارائه درس آمار ریاضی ۱

16 ایجاد شده: 2020-07-06 Statistics

کمپین تغییر مدیرکل دامپزشکی خوزستان

19 ایجاد شده: 2020-07-06 Statistics

درخواست پرداخت مابه التفاوت ماندگاری پزشکان

9 ایجاد شده: 2020-07-05 Statistics

نامه دانشجویان رشته ی پرستاری ورودی 95 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

75 ایجاد شده: 2020-07-03 Statistics

تقاضای تجدید نظر در شیوه برگزاری امتحانات مجازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

81 ایجاد شده: 2020-07-01 Statistics

تقاضای تجدید نظر در شیوه برگزاری امتحانات مجازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

78 ایجاد شده: 2020-07-01 Statistics

تقاضای تجدید نظر در شیوه برگزاری امتحانات مجازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

78 ایجاد شده: 2020-07-01 Statistics

تقاضای بررسی و ارائه طرح جهت تصویب قانون منع به کارگیری دانش آموختگان رشته های دارای مجوز فعالیت از سازمان نظام پزشکی در کلان شهرهایی که سه سال آخر دوران دبیرستان خود را در آن شهر نگذرانده اند

9 ایجاد شده: 2020-06-28 Statistics

اعتراض به دانشگاه غیر انتفاعی هشت بهشت اصفهان برای شیوع بیماری کووید19

284 ایجاد شده: 2020-06-28 Statistics

تقاضای تجدید نظر در شیوه برگزاری امتحانات مجازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

67 ایجاد شده: 2020-06-25 Statistics

تقاضای تجدید نظر در شیوه برگزاری امتحانات مجازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

66 ایجاد شده: 2020-06-25 Statistics

تقاضای تجدید نظر در شیوه برگزاری امتحانات مجازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

67 ایجاد شده: 2020-06-24 Statistics

اعتراض دانشجویان شهریه پرداز

52 ایجاد شده: 2020-06-15 Statistics

ایران باید نامش در لیست سیاه شورای امنیت قرار بگیرد و عدالت برای افغانستان میخواهیم

7 ایجاد شده: 2020-06-06 Statistics

اعتراض به بازگشایی دانشگاه

13 ایجاد شده: 2020-06-04 Statistics

اعتراض به شهریه دانشجویان پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

216 ایجاد شده: 2020-06-03 Statistics

حمایت از دختران و زنان در خانواده و جلوگیری از قتل های خانوادگی

30 ایجاد شده: 2020-05-30 Statistics

درخواست تغییر تاریخ امتحانات

230 ایجاد شده: 2020-05-29 Statistics

درخواست برای تعویق امتحانات پایان ترم

43 ایجاد شده: 2020-05-28 Statistics

احتساب شغل کمک پرستارجز مشاغل گروه پرستاری وبهرمندی از مزایای آن

242 ایجاد شده: 2020-05-19 Statistics