اعتراض به دانشگاه غیر انتفاعی هشت بهشت اصفهان برای شیوع بیماری کووید19

با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا و بر اساس پروتکل های لازم الاجرایی که وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی جهت پیشگیری از انتقال کرونا ارائه داده اند، حضور در اجتماعات عامل اصلی شیوع بیماری کووید19 است.

در چنین شرایطی، تمامی دانشگاهها آزمونهای پایان ترم خود را بصورت غیر حضوری برگزار میکنند. اما متاسفانه دانشگاه غیر انتفاعی هشت بهشت اصفهان، در اقدامی مغایر با پروتکل های بهداشتی و مخاطره آمیز تصمیم گرفته است که آزمونها را بصورت حضوری برگزار کند. با اینکه خانواده دانشجویان بسیار نگران انتشار و انتقال بیماری هستند و با تماسهای مکرر با مدیران دانشگاه هشت بهشت خواستار لغو آزمونهای حضوری هستند و نیز شهر اصفهان یکی از شهرهای پرخطر در زمینه انتقال کرونا است. اما مدیران این دانشگاه بدون توجه به نگرانیهای خانواده ها، اصرار بر این کار دارند. 

ما امضا کنندگان این اعتراض نامه، از تمامی نهادهای ذی ربط و مسئولین درخواست میکنیم با جلوگیری از برگزاری حضوری آزمونهای پایان ترم دانشگاه  هشت بهشت اصفهان، از بروز فاجعه ای دیگر جلوگیری نمائید. 

 

امضای این دادخواست

با امضای این دادخواست اجازه می‌دهم Amir Radmehr که امضای من به دست کسانی که می توانند در زمینه این دادخواست کاری انجام دهند برسد.


یا
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 فرد معرفی می کنیم.

بیشتر بدانید...