کمپین تغییر مدیرکل دامپزشکی خوزستان

بسمه تعالی

از طرف همکاران دامپزشک استان خوزستان اعم از دولتی و خصوصی

به ریاست محترم سازمان دامپزشکی کشور جناب آقای دکتر ماکنعلی 

با سلام و احترام 

با توجه به مشکلات فراوان در مجموعه دامپزشکی خوزستان و اتمام دوره مدیریتی آقای مصطفی کنارکوهی با امضا این بیانیه و دادخواست از ریاست محترم سازمان دامپزشکی  تغییرات مدیریتی اساسی در اداره کل دامپزشکی خوزستان را خواهانیم.همه با هم در روند اصلاحات در دامپزشکی خوزستان شریک و سهیم باشیم.ان شاءالله که جناب آقای دکتر ماکنعلی صدای دامپزشکان مظلوم خوزستان و دامداران آسیب دیده این استان محروم را شنیده و بعد از ده سال ظلم و بی تدبیری برای این استان تدابیر ویژه ای مرحمت نمایند.


دامپزشکان خوزستان    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

با امضای این دادخواست اجازه می‌دهم دامپزشکان خوزستان که امضای من به دست کسانی که می توانند در زمینه این دادخواست کاری انجام دهند برسد.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. برای اطمینان از دریافت ایمیل های ما لطفاً info@petitions.net را به دفترچه آدرس یا لیست ارسال کننده های امن اضافه کنید.

لطفاً‌ توجه داشته باشید که با پاسخ به این پیام نمی‌توانید امضای خود را تایید نمایید.
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 فرد معرفی می کنیم.

بیشتر بدانید...