کمپین تغییر مدیرکل دامپزشکی خوزستان

بسمه تعالی

از طرف همکاران دامپزشک استان خوزستان اعم از دولتی و خصوصی

به ریاست محترم سازمان دامپزشکی کشور جناب آقای دکتر ماکنعلی 

با سلام و احترام 

با توجه به مشکلات فراوان در مجموعه دامپزشکی خوزستان و اتمام دوره مدیریتی آقای مصطفی کنارکوهی با امضا این بیانیه و دادخواست از ریاست محترم سازمان دامپزشکی  تغییرات مدیریتی اساسی در اداره کل دامپزشکی خوزستان را خواهانیم.همه با هم در روند اصلاحات در دامپزشکی خوزستان شریک و سهیم باشیم.ان شاءالله که جناب آقای دکتر ماکنعلی صدای دامپزشکان مظلوم خوزستان و دامداران آسیب دیده این استان محروم را شنیده و بعد از ده سال ظلم و بی تدبیری برای این استان تدابیر ویژه ای مرحمت نمایند.


دامپزشکان خوزستان    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize دامپزشکان خوزستان to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا