رضایت دانشجویان علوم سیاسی از استاد امیرساجدی گرامی

با سلام و تحیات الهی

ریاست محترم دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز

احتراما بدین وسیله دانشجویان رشته علوم سیاسی رضایت خود را از استاد امیرساجدی محترم، اعلام میدارند.


ریاست محترم دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

با امضای این دادخواست اجازه می‌دهم ریاست محترم دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز که امضای من به دست کسانی که می توانند در زمینه این دادخواست کاری انجام دهند برسد.


یا
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 فرد معرفی می کنیم.

بیشتر بدانید...