درخواست پرداخت مابه التفاوت ماندگاری پزشکان

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

پس از عرض سلام و احترام به استحضار میرساند در راستای عدم اجرای مصوبه هیات امنای محترم دانشگاه جندی شاپور (مصوبه بند ۲۵ تاریخ ۱۷.۷.۹۷) چندین نوبت از سوی شبکه های ذیربط چه به صورت شفاهی چه به صورت مکتوب پیگیری لازم در خصوص پرداخت مطالبات ماندگاری پزشکان عمومی و متخصص این مناطق انجام شده است که متاسفانه نتیجه ای حاصل نشده است و مطالبات مابه التفاوت ماندگاری پزشکان از فروردین ماه سال ۹۸ تا کنون پرداخت نشده است.این موضوع بخصوص در این شرایط که این عزیزان دوشادوش سایر کادر درمان از هیچ تلاشی جهت مبارزه با کرونا در شهرستان هادریغ نکرده اند،باعث یاس و ناامیدی شده است.لذا اکیدا از جنابعالی درخواست داریم تا جهت جلوگیری از وقوع هرنوع اتفاق ناخواسته نسبت به حل این مشکل اقدام عاجل و فوری را انجام دهید.


پزشکان امضا کننده درخواست    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize پزشکان امضا کننده درخواست to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا