تقاضای بررسی و ارائه طرح جهت تصویب قانون منع به کارگیری دانش آموختگان رشته های دارای مجوز فعالیت از سازمان نظام پزشکی در کلان شهرهایی که سه سال آخر دوران دبیرستان خود را در آن شهر نگذرانده اند

بسمه تعالی

کمیسیون محترم بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

ریاست محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

موضوع: تقاضای بررسی و ارائه طرح جهت تصویب قانون منع به کارگیری دانش آموختگان رشته های دارای مجوز فعالیت (مطب و دفاتر کار) از سازمان نظام پزشکی در کلان شهرهایی که سه سال آخر دوران دبیرستان خود را در آن شهر نگذرانده اند

سلام علیکم؛

احتراما با توجه به اینکه اکثر دانش آموختگان رشته های داری مجوز مطب و دفاتر کار از سازمان نظام پزشکی کشور در کلان شهر ها اقدام به فعالیت می کنند ، که این امر موجب مشکلات عدیده از جمله موارد ذیل می شود:

-        افزایش بیش از حد متخصصان در کلان شهرها

-        کاهش دسترسی به متخصصان در اکثر شهرها

-        افزایش جمعیت کلان شهر ها و افزایش حاشیه نشینی و مشکلات تابعه ناشی از آن

-        عدم توزیع عادلانه نیرو های متخصص در شهرهای کشور

لذا تقاضای بررسی و ارائه طرح جهت تصویب قانون منع به کارگیری دانش آموختگان رشته های دارای مجوز فعالیت (مطب و دفاتر کار) از سازمان نظام پزشکی در کلان شهرهایی که سه سال آخر دوران دبیرستان خود را در آن شهر نگذرانده اند ، مگر در موارد ذیل : -        عضویت در هئیت علمی دانشگاه شهر مورد نظر برای فعالیت

-        عضویت در بنیاد ملی نخبگان

-        زوجینی که یکی از ایشان بومی شهری که تقاضای فعالیت در آن شهر را دارند باشد.

را از محضر عالی استدعا دارد./

با تقدیم احترام

متخصصین رشته های دارای مجوز فعالیت از سازمان نظام پزشکی

امضای این دادخواست

By signing, I authorize علی مشیری to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا