در خواست توقف و رسیدگی به حکم استخدام پیمانی دانشجو معلمان ورودی سال1397 توسط دیوان عدالت اداری

IMG_20190125_201436_862.jpgبسمه تعالی

حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا  

ذوات محترم دیوان عدالت اداری

درخواست:توقف و رسیدگی به بخشنامه اخیر وزیرآموزش و پرورش در خصوص استخدام پیمانی دانشجو معلمان ورودی 97

احتراما به استحضار می رساند که بنابه بخشنامه شماره528044 مورخ 28/9/1397 سازمان اداری و استخدام کشور و همچنین بخشنامه شماره 221527مورخ 1/11/1397 وزارت آموزش و پرورش با مضمون استخدام پیمانی دانشجو معلمان ورودی مهر1397 و باتوجه به عدم اطلاع رسانی به موقعه به دانشجو معلمان جذب شده در سال 97 از سوی سازمان اداری و استخدام کشور و وزارت آموزش و پرورش نظر شما را در خصوص پیمانی شدن دانشجومعلمان ورودی97 به موارد زیر جلب می نماییم

  مطابق قانون متعهدین به خدمت مصوب به شماره82138/ت368 مورخ 28/9/1369و با استناد به ماده های 3،6،7،8 که ضمیمه این نامه میشود.خدمت دانشجو معلمان بعد از فارغ التحصیلی به صورت رسمی-قطعی می باشد.

  مطابق شرایط اختصاصی پذیرش و تربیت دانشجومعلمان متعهدین خدمت در رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در دفترچه انتخاب رشته سال 1397 وضعیت خدمت دانشجو معلمان در زمان تحصیل رسمی-آزمایشی و بعد از فارغ التحصیلی وضعیت خدمت آنان رسمی-قطعی می باشد.

باتوجه به جذب دانشجو معلمان در سال های گذشته که در زمان تحصیل وضعیت خدمت آن ها به صورت رسمی-آزمایشی و بعد از فارغ التحصیلی بلافاصله به رسمی-قطعی تبدیل وضعیت می شدند لذا در سال1397 تغییر وضعیت خدمت به پیمانی بدون اطلاع به دانشجویان ونقض قوانین و مصوبات قبلی بوده است

زمان تعهد خدمت دانشجومعلمان در سال های قبل صرفا برای رسمی-قطعی دو برابر دوره تحصیل بوده اما بدون استناد به قوانین موجود زمان تعهد برای وضعیت خدمت پیمانی نیز دو برابر دوره تحصیل بوده که غیر قانونی می باشد.

لذا با عنایت به عرایض فوق الذکر اینکه این اقدام صورت گرفته در آستانه جشن پیروزی چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و رسما این رخداد بزرگ قرن و کشور را به ذائقه جوانان متعهد به خدمت در نظام تعلیم و تربیت کشور تلخ نموده است و شائبه بروزه نفوذ را بابت ترویج ناامیدی و کاهش انگیزه در جوانان تقویت می نماید،خواهشمند است  اجرای آن را که موجب تضییع حقوق مادی و معنوی دانشجو معلمان سراسر کشور است در حال حاضر تا بررسی و صدور رای قطعی از سوی دیوان عدالت اداری موقتا تعلیق انداخته و دستورات لازم را مبذول فرمایید. همچنین با توجه به اینکه اکنون تمامی دانشجو معلمان در تعطیلی میان ترم هستند حد اکثر تا آخر بهمن ماه سال جاری متن اعتراض و درخواست عمومی به امضای دانشجو معلمان معترض جهت استحضار و دستور اقدام لازم تقدیم حضور می گردد

دانشجو معلمان ورودی سال 1397


دانشجومعلمان ورودی سال 1397    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

با امضای این دادخواست اجازه می‌دهم دانشجومعلمان ورودی سال 1397 که امضای من به دست کسانی که می توانند در زمینه این دادخواست کاری انجام دهند برسد.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. برای اطمینان از دریافت ایمیل های ما لطفاً info@petitions.net را به دفترچه آدرس یا لیست محفوظ اضافه کنید.

لطفاً‌ توجه داشته باشید که با پاسخ به این پیام نمی‌توانید امضای خود را تایید کنید.
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 تبلیغ می کنیم.

بیشتر بدانید...

Facebook