نامه اعتراضی متخصصین مشمول طرح تحول سلامت


جناب آقاى دكتر قاضى زاده هاشمی
وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكى

با سلام و احترام؛

جامعه ی پزشكى و كادر بهداشت و درمان بر اين باورند كه در حرفه طبابت آنچه اصل است، فراهم كردن شايسته همه زمينه ها براى كاستن از آلام بیمار است. هر طبيب با وجدانى منافع بيمار را بر منافع شخصى خود ترجیح می دهد و تمام توان حرفه اى و علمى خود را براى برطرف كردن رنج بيمار به كار مى گيرد.
اما آنچه در اين ميان اهمیت دارد اين است كه پزشك بايد خود از نظر روحى، جسمى، اقتصادى و اجتماعى از حداقل هايى برخوردار باشد تا بدون هر گونه دغدغه اى بتواند به بیماران خود خدمت کند.
طرح تحول نظام سلامت با تمامى نيات خير و دستاوردهاى خوبى كه داشته است، با كمال تاسف پزشكان دخيل در اين طرح را با مشكلات فراوانی مواجه كرده است كه مهمترین آنها به شرح ذیلند:

1. همانگونه که مستحضرید، طبق متن سند طرح تحول سلامت، در پايان هر ماه بيمارستان ها مكلف به تسويه حق الزحمه ی پزشكان هستند. اين در حالى است كه در تمامى بيمارستان هاى فعال در این طرح، بطور ميانگين بيش از چهارده ماه است كه مطالبات پزشكان دچار تعويق و تاخير بوده و پزشكان شاغل در آنها با مشكلات مالى جدى دست به گريبانند. تاخير بيش از يك سال در پرداخت مطالبات، انگيزه ی خدمت رسانى را در پزشكانى كه اكثريت قريب به اتفاق جوان هستند و هيچگونه پشتوانه اقتصادى ندارند، دچار اخلال كرده و موجى از يأس و سرخوردگى در ميان آنان بوجود آورده است. از آن مقام محترم درخواست داريم تمهيداتى انديشيده شود تا طبق سند طرح تحول سلامت در پايان هر ماه تمامى مطالبات پزشكان اعم از حق ويزيت، مقيمى و ماندگارى پرداخت گردد.
2. ما امضا كنندگان اين نامه درخواست داريم در قانون ممنوعيت داير كردن مطب براى پزشكان تمام وقت جغرافيايى تجديد نظر شده و اجازه تاسيس مطب براى متخصصين و پزشكان فوق تخصص صادر گردد. بديهى است اين حق براى هر متخصصى اختيارى بوده و هر متخصصى مى تواند در صورت تمايل بصورت تمام وقت در بيمارستان شاغل به كار باشد.
3. پيشنهاد مى شود كميته اى با حضور نمايندگان پزشكان فعال در این طرح، نمايندگان وزارت بهداشت و نمايندگان بيمه ها تشكيل شود تا يك روال منطقى و نزديك به واقعيت هاى اقتصادى جهت پرداخت كارانه ها مشخص شود، چراكه با نحوه پرداخت فعلى كارانه ها درصد بسيار قابل توجهى از حق الزحمه ی پزشكان به ناحق دچار جرح و تعديل مى شود.

4.در ماه اخیر مسئله حضور 54 ساعت در هفته پزشکان و ثبت تایمکس بدون در نظر گرفتن ساعات کاری آنکالی و مقیمی مطرح شده که اقدامی کارشناسی نشده می باشد. امضا کنندگان این نامه مخالفت قاطع خویش را نسبت به این موضوع اعلام می دارند.

اميد است مقام محترم وزارت و همه مسئولين ذيربط با دلسوزى و درايت براى حل معضلات و مشكلات جدى مطرح شده در سطور فوق، اهتمام ورزند. چرا كه در صورت عدم رفع موانع ذكر شده، عواقب جدى گريبان گير نظام سلامت خواهد شد و در اين ميان همه ما متضرر خواهيم شد. ما متخصصين و پزشكان فوق تخصص امضا كننده اين نامه در سراسر كشور اعلام مى داريم چنانچه ظرف مدت يك ماه از تحويل اين نامه به آن مقام محترم، تمامى مطالبات معوقه تسويه نشود و موارد ذكر شده در نامه حل و فصل نگردد، عليرغم ميل باطنى تنها بيماران اورژانس و بسترى را ويزيت نموده و از ارائه خدمات تشخيصى و درمانى به بيماران سرپايى در قالب درمانگاه معذور خواهيم بود.
پيشاپيش از حسن توجه و عنايت جنابعالى صميمانه سپاسگزاريم.

 

متخصصین مشمول طرح تحول سلامت

دی ماه ۱۳۹۶

 

 

رونوشت به:

دفتر مقام معظم رهبری

دفتر ریاست محترم جمهوری

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

 کمیسیون محترم بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

ریاست محترم سازمان نظام پزشکی

حراست محترم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور

 

 


نمایندگان متخصصین    تماس با مؤلف دادخواست