درخواست حذف مقاله اجباری از شروط فارغ التحصیلی

 

 


معاونت ارجمند تحصیلات تکمیلی و دانشمند دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
استاد دکتر وحیدشاهی
با سلام و احترام
ما دستیارانِ سال پایانی رشته های گوناگون تخصصی پزشکی، پس از گذراندن ۴ سال درس و کشیک و آزمونهای گواهی نامه و دانشنامه و دفاع از پایان نامه، اکنون در آستانه فارغ التحصیلی از دانشگاه دچار و گرفتارِ قانونی شگرف و نابِداد و بحرانی شده ایم مبنی بر الزام و اجبارِ چاپ دستِ کم یک مقاله برپایهء پایان نامه در مجله های ISI و Scopus و Pubmed.
افزون بر این که این قانون در هیچ دانشگاه دیگر کشور اجرا نمی شود و همه دستیاران در دیگر دانشگاهها به آسودگی خیال اکنون در حال فارغ التحصیلی اند، توجه آن استاد گرامی را به چند نکته جلب می کنیم:
۱. در تعهدی در سال نخستِ دستیاری و درست در آغازینهء ورود ما به این دوران از ما گرفته شده، هیچ سخنی از مجله های ISI و Scopus و Pubmed نبود و این الزام سپس تر به قانون معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی افزوده شده و اکنون ما از آن خبردار شده ایم.
۲. با توجه به تحریم های گوناگون و پی در پی که در چند دهه گذشته، بر سرِ کشور ما آمده و به تازگی تشدیدِ بی همتایی یافته، دریافت پذیرش از مجله های معتبر جهانیِ نامبرده کمابیش ناشدنی ست و دست کم به چندین و چند ماه rejection و revision و... می پاید!
۳. هزینه چاپ مقاله در مجله های معتبر نامبرده از ۳۵۰ تا ۵۰۰ دلار است که چنین نرخی از برای ما دستیاران، با کارانه بیمارستانی ۶۰۰هزار تومانی (که از ۴ ماه پیش قطع شده) و کمک هزینه تحصیلی ۱,٤٠٠,٠٠٠ تومانی (که انشاء الله از مهر ماه قطع خواهد شد)، نجومی بوده، همه ناتوان از فراهم کردن آن هستیم.
۴. به ما گفته شد که چنان که مقاله ای چنین در مجله ای چنان، چاپ نشود، فارغ التحصیلی ما مشروط و معرفیِ ما به طرح تخصصی نه با نام و عنوانِ متخصص که عملاََ و با دستمزد و کارانه GP خواهد بود.
با این همه از آن استاد بزرگوار و مدیرِ کاردان خواهان برچیده شدن این قانون بحرانی هستیم.

.رونوشت به ریاست ارجمند دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
استاد دکتر آقاجانی


دستیاران سال چهارم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی    تماس با مؤلف دادخواست