آیا کسی مراقب مرزهای مجازی هست؟

بسم الله الرحمن الرحيم
اعضای محترم کمیسیون فرهنگی سلام علیکم
احتراما به عرض می رسانیم که اهمیت فضای مجازی بر هیچکس پوشیده نیست، فضای مجازی به اندازه ی انقلاب اهمیت دارد و چون حفظ انقلاب از اوجب واجبات است، حفظ و صیانت از مرزهای فضای مجازی نیز از اوجب واجبات می باشد. علیرغم مطالبات رهبر معظم انقلاب و هشدارهای دلسوزان کشور و کارشناسان فضای مجازی مبنی بر تاثیر فوق العاده خطرناک فضای مجازی رها شده بر تک تک افراد جامعه، اعتقادات، امنیت، فرهنگ، حتی اقتصاد جامعه و از طرفی اهمیت استفاده از فرصتهای باارزش فضای مجازی برای صدور انقلاب و آرمانهای آن به سراسر جهان، متأسفانه هیچ حرکت امیدبخشی درجهت نظام مند کردن فضای مجازی و جلوگیری از ولنگاری آن، جلوگیری از فعالیت سم افزارهای تلگرام و اینستاگرام که قتلگاه ملت ما شده اند، مشاهده نمی گردد. چطور است که ما به مرزهای فیزیکی کشور فوق العاده اهمیت می دهیم، اما مرزهای مجازی کشور را بدون مرزبان رها کرده ایم؟ چه گونه است که این فرصت ارزشمند _ که با مهار و نظارت،می توان آن را وسیله ای جهت صدور آرمانها و ارزشهای انقلاب مبدل کرد _ منفعلانه بدون برنامه و هدف فقط نظاره گر شده ایم؟!
ما ملت ایران از شما تقاضا داریم که هرچه سریعتر رسالت خود را برای صیانت از افراد، خانواده ها و جامعه ایران اسلامی در جهت حمایت از فرمان رهبر انقلاب مبنی بر ملی شدن شبکه اطلاعات، حمایت از پیام رسان های داخلی و قطع حمایت از سم افزارهای دشمن و قطع ید عوامل خبیث دشمن، نظام مند نمودن و چارچوب بندی فضای مجازی، به انجام رسانده و در حمایت از جان و مال و ناموس شیعیان مدال افتخار الهی را کسب نمایید، توفیق روزافزون شما را درجهت انجام وظایفتان از خداوند متعال آرزومنديم.

امضای این دادخواست

By signing, I authorize حائری to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا