بررسی نمره امتحان گواهینامه اطفال در کمسیون موارد خاص

بسمه تعالی

جناب آقای دکترایدنی

قائم مقام دبیرشورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت

 

باسلام و احترام

پیرومصوبه نودمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مبنی بر3ساله شدن دوره تخصصی دستیاری کودکان به استحضارمی رساند:

درمصوبه اخیرفارغ التحصیل شدن دستیاران ورودی سال94 که درحال حاضر سال چهارم دوره دستیاری خود رامیگذرانندمنوط به اخذنمرهحدنصاب قبولی آزمون ارتقاء و گواهینامه مورخ 21 تیر97 ونمره 85 قرارگرفته است که این موضوع به دلایل مشروحه ذیل اقدامی خارج از ضوابط و بسیارناعادلانه می باشد:

1.دستیاران ورودی سال 94 ازاینکه قراراست این آزمون به عنوان آزمون ارتقاء و گواهینامه محسوب شودکاملا بی اطلاع بوده اند.زیراتصمیم گیریدر خصوص تعیین حدنصاب نمره گواهینامه سال 97 برای ورودی های سال 94 پس از تصویب سه سال شدن دوره دستیاری کودکان که6ماه پس ازبرگزاری امتحان تعیین شده،انجام شده است،این امرموجب شده تا تعدادی ازورودی های سال 94 به رغم کسب نمره قبولی در آزمون ارتقاء،حدنصاب نمره قبولی آزمون گواهینامه ایی که هیچ اطلاع رسانی قبلی نشده را کسب ننمایند.

2.ورودی های سال94کاملادرشرایط نابرابردر مقایسه با ورودی های سال 93 بوده اندبه نحوی که ورودی های سال 93 ازفراغت و فرصت کافی به دلیل معاف بودن از روتیشن ها و کشیک های موظفی از 5 ماه قبل از برگزاری آزمون برخورداربوده اندکه دستیاران ورودی سال 94 به دلیل حضورفعال در بخش ها و روتیشن ها و کشیک های موظفی تا زمان برگزاری آزمون فاقداین شرایط بوده اند.

3.شرایط موجودسردرگمی، بلاتکلیفی وخسارت های اقتصادی وضربهروحی این گروه از دستیاران وخانواده هایشان را به همراه خواهد داشتکه به رغم سه ساله شدن دوره دستیاری کودکان و با تعیین حدنصابفعلی فارغ التحصیلی آنان به صورت کاملا غیرمنطقی و ناعادلانه به تعویق افتاده و احتمالا با ورودی 95(دستیاران سال سوم)بصورت همزمان صورت میگیرد.

لذا با توجه به مراتب فوق و به دلایل عدم ثبات تصمیم گیری های وزارت بهداشت و تبعات ناشی ازآن که گریبانگیردستیاران ورودی سال 94 شده است،از جنابعالی تقاضاداریم به منظورجلوگیری از تضییع حقوق حقه این دستیاران موضوع را پیگیری وپیشنهاد میشود:بالحاظ نمودن مقتضییات و شرایط دستیاران این دوره حدنصاب فارغ التحصیلی ونمره گواهینامهبازنگری و به صورت منصانه تری تعیین و درصورت صلاح دید در کمسیونمواردخاص مجددموضوع بررسی و اقدام لازم را مبذول فرمایید.

باتشکرفراوان

رونوشت:جناب آقای دکترلاریجانی معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت

دکترنمکی سرپرست محترم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی


دستیاران کودکان ورودی ۹۴    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

با امضای این دادخواست اجازه می‌دهم دستیاران کودکان ورودی ۹۴ که امضای من به دست کسانی که می توانند در زمینه این دادخواست کاری انجام دهند برسد.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. برای اطمینان از دریافت ایمیل های ما لطفاً info@petitions.net را به دفترچه آدرس یا لیست ارسال کننده های امن اضافه کنید.

لطفاً‌ توجه داشته باشید که با پاسخ به این پیام نمی‌توانید امضای خود را تایید نمایید.
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 فرد معرفی می کنیم.

بیشتر بدانید...

Facebook