(نه به طرح تحقیری معلم تمام وقت (در حیطه آموزش معلم نیمه وقت بی معنی است

 

 

 

 

  • وزیر محترم آموزش وپرورش :جناب آقای بطحایی 
  • در راستای بخشنامه شدن طرح تحقیری معلم تمام  وقت ما معلمان تمام وقت حیطه آموزش وپرورش لازم دیدیم نکان مهمی را یادآور شویم 
  • 1-اساتید عضو هیئت علمی دانشگاهها که به صورت تمام وقت در آموزش عالی خدمت می کنند ،با حقوق بالایی که از آموزش عالی دریافت می کنند  تنها 12 ساعت به صورت موظفی تدریس می کنند شما باچه منطقی معلمان فعلی آموزش وپرورش را با این همه تراکم کاری ومشغله فکری واجرای طرح های مختلفی که به عناوین مختلف بر آن ها تحمیل کرده اید (که حتی اوقات بیرون از مدرسه شان را به انجام این طرح ها اختصاص میدهند )معلم نیمه وقت فرض کرده اید که معلم تمام وقت را بر آن ها بخشنامه نموده اید ؟ 
  • 2شما اگر قصد اضافه کردن حقوق معلمان را
  • دارید ،لطفا به خود زحت اضافی ندهید وحق التدریس ومعوقه های معلمان را پرداخت نمایید 
  • 3-فرموده اید که کارمندان در نهادهای دیگر 44ساعت موظفی دارند .گویا فراموش کرده اید که شغل معلم آموزش است وکار آموزش، توان 44ساعت موظفی را ندارد شاید هم هیچ گاه در شغل آموزش نبوده اید که توان آموزشی برایتان قابل درک باشد 
  • 4-مشاورتان فرموده اند که این طرح در راستای سند تحول بنیادین است .سوال ما این است؟ :" کدامیک از بندهای سند تحول بنیادین  در وزارت شما به درستی اجرا شده است که فقط این بند مانده باشد هر چند اطمینان داریم که این بند از سند تحول بنیادین هم تعبیر شما از این سند است 
  • ودر نهایت یادآور می شویم که تعداد ی از معلمان امکان دارد این طرح را قبول کنند وجای ملامت بر آن هانیست که حقوق اندک آموزش وپرورش کفاف زندگی حداقلیشان را نمی کند صحبت ما با شماست" "آقای وزیر :به جای این که با اجبار اختیار گونه این طرح معلمان را رسمابه بیگاری بکشید ، لطفا اگر پول اضافی در وزارت دارید حقوق اولیه معلمان را افزایش دهید تا از روی نا چاری به قبول این طرح  و کارهایی شبیه این مجبور نشوند 
  • والسلام 

خشقاشششخاششقاگیق    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize خشقاشششخاششقاگیق to hand over my signature to those who have power on this issue.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.
تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook