حضور استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی

بسمه تعالی
حضور استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد رضا ظفرقندی
ریاست محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
احتراما ، ما امضا کنندگان نامه ذیل ، با عنایت به عملکرد آن سازمان محترم در پیگیری مطالبات صنفی و با توجه به مکتوبات ارسالی قبل و بعد از مشورت ، صاحبنظران ، همکاران پزشک ، حقوق دانان و دلسوزان صنف و با توجه به آمار روز افزون بروز وقایع ناگوار متعددی که منجر به از دست رفتن و پر پر شدن تعداد قابل توجهی از همکاران پزشک گردیده و عمدتا ناشی از افزایش بی رویه فشار های روحی و جسمی و افزایش روز افزون افسردگی پزشکان جوان و تحمیل مهاجرتهای اجباری گردیده است و همچنین در راستای حفظ حرمت و قداست جامعه پزشکی و حفظ حریم آن که متاسفانه در ایام اخیر شاهد موارد متعدد تعرض ، توهین و هتک حرمت توسط اشخاص عادی و بعضا حتی برخی اشخاص دارای مقام و مسئولیت های اجتماعی به پزشکان مشغول به خدمت علی الخصوص در مناطق محروم بوده ایم ، لذا ضمن ارائه پیشنهادات کاربردی ذیل در جهت اصلاح وضعیت موجود ، از حضرتعالی بعنوان رئیس صنف شورای عالی سازمان متولی امر دفاع از حیثیت و جایگاه اجتماعی و حرمت جامعه پزشکی می باشد ، انتظار داریم ، با پیگیری جدی و اجرائی نمودن پیشنهادات ذیل ، زمینه را برای اصلاح وضع موجود ، فراهم آورید .
1-اجرای ماده 66 آئین دادرسی کیفری برای تسهیل در امور انتظامی و کمیسیون ها ، تا همصنفان عزیز بتوانند در کمیسیون ها و جلسات کارشناسی ، به همراه یک وکیل و یا یک استاد فرهیخته و شاخص ، به انتخاب خود حاضر شوند تا به ارزیابی و بررسی صحت روند رسیدگی به لحاظ قضائی ، عرفی و قانونی ، با بررسی ادله و ارزیابی صحت ادله ، توجه به پرونده های موازی و مشابه و رعایت اصل برائت و اصول حرفه ای و اخلاقی در رسیدگی و کارشناسی صرف و نه قضاوت جهت دار در مورد پرونده ها ، کمک بیشتری شود .
2- در دستور کار قرار گرفتن اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص ائم از اشخصا حقیقی ویا حقوقی طبق ماده یک دستور العمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه نظام پزشکی که متاسفانه تاکنون مغفول مانده است.
3-پیگیری تاسیس شعبه ای ویژه از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و مراکز استان ها در نظام پزشکی تهران و مراکز استان ها ، مخصوص رسیدگی به شکایات اعضاء جامعه پزشکی ، در خصوص تعرضات و جرایم واقع شده در محل و در حین خدمت و در حوزه صنفی آنها و همچنین استقرار شعبه ویژه ی از دادگاه کیفری دو تهران و مراکز استانها جهت رسیدگی به پرونده های ارجاعی از دادسراهای مذکور و همچنین استقرار شعبه ای از دادگاه عمومی حقوقی تهران و مراکز استان ها جهت رسیدگی ویژه به شکایات و دادخواست های حقوقی مرتبط با امور مربوط به جامعه پزشکی در خصوص مسائل و دعاوی و دیون مالی مرتبط با فعالیت های صنفی آنان ، علیه طرفهای دعوی خصوصی و دولتی در نظام پزشکی مرکز و مراکز استان ها تا احقاق حق جامعه پزشکی تسهیل و تسریع شود .
4-دریافت شکایت صنفی پزشکان و کادر پزشکی در موارد خشونتهای کلامی و فیزیکی و هتک حرمتهای در موارد مرتبط و ارائه پسخوراند ، آن در روز نه به خشونت علیه جامعه پزشکان و کادر پزشکی و رسمیت بخشیدن به این روز.
5- دریافت شکایات صنفی – مالی پزشکان در بخش خصصوصی و دولتی شامل بدهی بیماران ، کارانه ، تعرفه بیمه ، مالیات ، شهرداری ، سوابق کار دستیاری و تعهدات صنفی و خدمتی چون طرح و ضریب کا
6-آشنایی پزشکان با حقوق صنفی خود طی همایشهای منظم صنفی
7-کاهش بار مصرف مالی حق عضویت در بخش های انتظامی با تصحیح روند به شیوه های فوق الذکر و استفاده از آن برای کاهش حق عضویت هزینه صدور پروانه ها توسط آن سازمان محترم


با سپاس و آرزوی توفیق روز افزون الهی

امضای این دادخواست

با امضای این دادخواست اجازه می‌دهم Dr Hoda که امضای من به دست کسانی که می توانند در زمینه این دادخواست کاری انجام دهند برسد.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. برای اطمینان از دریافت ایمیل های ما لطفاً info@petitions.net را به دفترچه آدرس یا لیست ارسال کننده های امن اضافه کنید.

لطفاً‌ توجه داشته باشید که با پاسخ به این پیام نمی‌توانید امضای خود را تایید نمایید.
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 فرد معرفی می کنیم.

بیشتر بدانید...

Facebook