بیانیه ی رسمی جامعه ی داروسازی استان فارس در واکنش به حقوق پیشنهادی انجمن داروسازان استان در سال ۱۳۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم
 
پس از گذشت قریب به دو ماه از سال جدید و بعد از برگزاری جلساتی چند، شوربختانه شاهد آن بودیم که تصمیمی نسنجیده و دون کرامت داروساز، چگونه این گمانه را در ذهن قاطبه ی داروسازان تقویت کرد که انجمنی که نام داروساز را یدک می کشد، نه تنها حامی داروسازان نیست، بلکه عمیقا در جهتی خلاف منافع جامعه ی داروسازی گام برمی دارد.
 
در حالی که یکی از ساده ترین و در عین حال موثرترین و عملی ترین راهکارهای قطع ید غیرداروساز از این عرصه ی مظلوم، افزایش حقوق در خور مسئولین فنی می باشد، انجمن داروسازان فارس با بهانه هایی واهی و غیرمنطقی همچون فشار به داروخانه ها و عدم توانایی موسسین در پرداخت حقوق به مسئول فنی موجبات سرخوردگی و ناراحتی جامعه ی داروسازی استان فارس، مخصوصا داروسازان جوان استان را فراهم آورده است.
 
جای سوال است که چگونه انجمن داروسازان مسائلی مانند افزایش قابل توجه حداقلی حقوق توسط دولت و افزایش میمون تعرفه ی خدمات دارویی را در نظر نگرفته و با استناد به بهانه هایی مانند افزایش هزینه های داروخانه ها افزایش دستمزد داروسازان مسئول فنی را نابجا می پندارد؟آن هم در شرایطی که سود درصدی داروخانه ها رشد نسبی و سود ریالی آن مراکز رشد چشمگیری داشته است؟ یا چگونه است که انجمن داروسازان فارس به رقم پیشنهادی انجمن شرکت های پخش دارویی ایران برای مسئولین فنی آن شرکت ها بی اعتنایی می کند و از پاپ کاتولیک تر می شود؟
 
جامعه ی داروسازان استان فارس، خاصه داروسازان جوان که اکثرا به عنوان مسئولین فنی در حال خدمت رسانی به مردم عزیز استان هستند، مخالفت صریح خود را با حقوق تعیین شده برای مسئولین فنی استان در سال جدید اعلام می دارد. انتظار است که انجمن داروسازان در جهت بازیابی نسبی اعتماد از دست رفته ی این خیل عظیم نسبت به آن نهاد، گام های اساسی بردارد. در همین راستا، جامعه ی مسئولین فنی استان فارس و سایر داروسازان دلسوز این دیار، حداقل دستمزد پیشنهادی خود را با توجه به جمیع شرایط و برمبنای قوانین بالادستی و آمار و ارقام استخراج شده اعلام می دارند. امید است انجمن داروسازان فارس با تمکین از نظرات ایشان، در راستای دفاع از جامعه ی داروسازی استان قدم زند. بدیهی است جامعه ی داروسازی فارس در راستای احقاق حقوق خود آمادگی انجام اقدامات فراگیرتر و جدی تر را دارد.
 
و من الله توفیق
 
 
 

داروسازان استان فارس    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

با امضای این دادخواست اجازه می‌دهم داروسازان استان فارس که امضای من به دست کسانی که می توانند در زمینه این دادخواست کاری انجام دهند برسد.


یا
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 فرد معرفی می کنیم.

بیشتر بدانید...

Facebook