جمعی از رزیدنت های قلب کشور

بنام خدا

وزیر محترم بهداشت،. درمان و آموزش پزشکی
معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت
معاونت محترم امور دستیاری

  • با درود و عرض احترام، به استحضار میرساند متاسفانه تغییر روش ارزیابی رزیدنتها از درون دانشگاهی به قطبی موجب فشار،استرس و مشکلات فراوانی گردیده است که بعلت شرح مفصل در مجال دیگری عرض خواهد شد.
    عجالتا خاطر نشان میگردد در آزمون ارتقای امسال رشته قلب و عروق، عده کثیری از همکاران رزیدنت دچار کسر نمره شده اند. جنابعالی خود مستحضرید که قشر زحمتکش رزیدنت بخصوص در رشته حساس و پرتنش و پرکاری چون قلب، همه مصایب و کمبودها از قبیل حقوق ناچیز ماهانه، ساعت کار طولانی و کشیک زیاد، حجم کاری بالا بخصوص پس از طرح تحول و دهها مشکل دیگر را بعشق خدمت به مردم و سیستم درمانی تحمل میکند و دم بر نمی آورد. در چنین شرایطی فرصتی برای تسلط بر حتی مطالب اصلی رفرنس 2500صفحه ای قلب بسختی فراهم میشود.
    خواهشمندیم حسب موارد فوق ترتیبی مقرر فرمایید تا با گشاده دستی بیشتر در سوالات مورد اعتراض بررسی صورت گیرد، نمره سوالات دارای بیش از یک گزینه با توجه به ایجاد اختلال در تصمیم گیری به همه افراد تعلق گیرد و درنهایت اقدام به پایین آوردن بیس نمرات و یا اقدام به تراز نمرات بر حسب نمودار گردد.
    از آن مقام محترم، خواهشمندیم با کمک به ارتقا و پایان تحصیل رزیدنتها، اسباب دلگرمی زحمتکشان سیستم درمان این مرز و بوم را فراهم سازد و دعای خیر اینجانبان را بدرقه راه خویش گرداند.

جمعی از رزیدنتهای قلب کشور


رزیدنت های قلب کشور    تماس با مؤلف دادخواست